ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี!!

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ฝากข่าว Cynhite.com ให้บริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี Cynhite.com ยินดีเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป

 

*หมายเหตุ

1. การใส่รูปภาพประกอบข่าวนั้น ขอให้ Resize  ภาพให้ได้ขนาดตามที่แจ้งไว้ คือ 800×445 pixel เพื่อความสวยงามของ

การแสดงผลในหน้าเว็บ กรณีที่ท่านใส่ภาพแนวตั้งขนาดใหญ่เกินกว่าที่ทางเว็บกำหนดไว้ ระบบจะตัดภาพอัตโนมัติ

ทำให้บางทีภาพข่าวตัดไม่สมประกอบ หรือไม่ได้สัดส่วนที่สวยงาม ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ Resize ภาพข่าวด้วยนะคะ

2. กรณีที่ท่านไม่แนบภาพปกของข่าวทางเว็บไซต์ขออนุญาตไม่ขึ้นข่าวประชาสัมพันธ์ให้นะคะ

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ของท่าน จะได้รับการตรวจสอบ ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง (เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ ) และภายใน 48 ชั่วโมง (วันหยุด เสาร์-อาทิตย์)

4. ห้ามลงข่าวพาดพิงถึงบุคคลหรือองค์กรอื่น ที่จะทำให้เกิดความเสือมเสีย และเป็นคดีความฟ้องร้องกัน

5. หากท่านพบปัญหาในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หรือขอแก้ไขข้อมูลต่างๆ กรุณาส่งอีเมลมาที่ [email protected]

***6. กรณีที่ท่านฝากข่าวผ่านทางอีเมล เพื่อให้นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือข่าวของท่าน  

      ทางเว็บไซต์ยังไม่มีนโยบายอัพข่าวขึ้นให้ค่ะ  ท่านสามารถฝากข่าวได้เองในหน้าเว็บไซต์ ลิงก์นี้   ฝากข่าวประชาสัมพันธ์  

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

Hi there, Thank you for submitting a post.
4+5=