รับมอบพลายพลแสน

Views: 149
0 0
เมื่อวันที่ มิถุนายน 2564 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบ ช้างพลายพลแสน
และเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จากพระครูสังฆรักษ์วีระวัฒน์ วีรฑฒโน (พรหมเมือง) นางสาวิตรี สีทองสุรภณา และญาติธรรม
ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %