ส.คช. รับมอบอาหารช้าง…

Views: 164
0 0

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้แทน รับมอบมะม่วง จำนวน 6,500 กิโลกรัม เพื่อเป็นอาหารช้างจาก นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน , นายพสิษฐ์ สุขสวัสดิ์ ผู้แทนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมกินช่วยเกษตรกร และนายสงัด ทรายคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงตำบลวังผาง ผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงจังหวัดลำพูน ที่ได้จากการจัดกิจกรรม “ร่วมด้วยช่วยช้าง ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดลำพูน” ภายใต้โครงการส่งเสริมสำนักงานพาณิชย์คุณธรรม ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและช่วยเหลือช้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %