อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางจำหน่าย ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ ผ่านระบบออนไลน์ หวังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

Views: 111
0 0

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ทำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างมาก

กอปรกับในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมใน ส.คช. ลดน้อยลงจากเดิมทำให้ ส.คช. งดจัดกิจกรรมการวาดภาพศิลปินช้างออกไปก่อน ยกเว้นกรณีลูกค้าต้องการภาพวาดช้าง ก็จะมีการประมูลจำหน่ายภาพวาดช้างทางช่องทางออนไลน์

ผอ.อ.อ.ป. กล่าวต่อไปอีกว่า โดยปกติ ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ มีการจัดจำหน่ายทางหน้าร้านของช้างไทยแกลเลอรี่ บริเวณลานแสดงช้าง ส.คช. เพียงแห่งเดียว ปัจจุบัน ส.คช. ได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์อีกหนึ่งช่องทาง เพื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบผลงานของศิลปินช้างสามารถเลือกซื้อได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ส.คช. ได้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายภาพวาดช้างไปใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ และบริบาลช้าง รวมทั้งดำเนินการด้านการค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการรักษาช้างที่เจ็บป่วย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ท้ายนี้ หากประชาชนท่านใดสนใจ ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ สามารถเลือกชม/ซื้อ และสอบถามโดยตรงที่ Facebook Fanpage : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang หรือ โทร. 054 829 333

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %