แรงงานออกประกาศ ขอนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ Work From Home

Views: 113
0 0

กสร. ขานรับข้อสั่งการรมว.แรงงานขอความร่วมมือนายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะโฆษกกรม ได้เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ เนื่องจากเมื่อติดเชื้อแล้วอาจจะมีความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงกว่าลูกจ้างทั่วไป จึงได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการออกประกาศ กระทรวงแรงงาน เพื่อขอความร่วมมือให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ที่มีหลักฐานทางการแพทย์รับรองว่าตั้งครรภ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้นายจ้างดำเนินการจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ทำงานที่บ้าน (Work Form Home) หรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ลดความเสี่ยงในการสัมผัส หรือลดการพบปะผู้คนจำนวนมาก โดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างเป็นสำคัญ หรือจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หยุดงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยได้รับค่าจ้าง และวันที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์หยุดงานไม่ถือเป็นวันหยุด หรือวันลา และให้นับอายุงานต่อเนื่อง

โฆษก กสร. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามประกาศกระทรวงแรงงานในครั้งนี้นายจ้างควรต้องดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %