เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

Views: 97
0 0

 

Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : RAC Administration ED1 ( Workshop )

หลักสูตรอบรม Oracle Database 12c : RAC (Real Application Cluster ) จะสอนคุณเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล Oracle RAC , Explore Global Resources and Cache Fusion and more. ในหลักสูตรนี้คุณจะได้รู้จักกับ Oracle Database Exadata Cloud Service.
ทำให้ผู้เข้าอบรมมั่นใจในประสิทธิภาพที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ ปลอดภัยและจัดการได้ง่าย ปรับปริมาณงานฐานข้อมูลให้เหมาะสม ลดต้นทุนด้านไอทีและให้บริการที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยการรวมเข้ากับระบบ database clouds.

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ :
• ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle RAC
• สร้างฐานข้อมูล cluster databases
• ดูแลจัดการฐานข้อมูล Oracle RAC ที่มีการจัดการตาม policy-managed Oracle RAC databases.
• ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพ
• เรียนรู้เกี่ยวกับบริการในสภาพแวดล้อม RAC ตลอดจนคุณสมบัติการเชื่อมต่อที่พร้อมใช้งานสูงรวมถึง Application Continuity และ Transaction Guard
• สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC One Node
• สร้างและจัดการฐานข้อมูล RAC แบบหลายฐานข้อมูล (multitennant)
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
• กำหนดค่า RMAN สำหรับสภาพแวดล้อม RAC
• อธิบายถึงประโยชน์ของ Oracle RAC
• อธิบายความจำเป็นของทรัพยากรทั่วโลก
• กำหนดค่าฐานข้อมูล RAC เพื่อใช้โหมด ARCHIVELOG และพื้นที่การกู้คืนอย่างรวดเร็ว
• แปลง Oracle Database แบบ single-instance เป็น RAC
• สร้างฐานข้อมูล cluster database
• ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Oracle Database Exadata Cloud Service
• อธิบายหลักการและวัตถุประสงค์ของ cluster
• ติดตั้งซอฟต์แวร์ Oracle Database
• แก้ไขพารามิเตอร์การเริ่มต้นในสภาพแวดล้อม RAC
• ดำเนินงานหลังการสร้างฐานข้อมูล
• กำหนดการทำซ้ำล็อกไฟล์ในสภาพแวดล้อม RAC
• กำหนดเลิกทำตารางในสภาพแวดล้อม RAC
• อธิบายการประสานงานแคชทั่วโลก
• อธิบายว่า Grid Plug and Play มีผลต่อ Clusterware อย่างไร
• อธิบายสถาปัตยกรรม Oracle Clusterware

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• Administrator
• Database Administrators

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม
• Oracle Database 12c: ASM Administration

 

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง
• Oracle Database 12c : Oracle Automatic Storage Management Administration
• Oracle Database 12c : Grid Infrastructure Administration
• Working knowledge of Oracle Database 11g : Release 2, including Clusterware , ASM and RAC
• Oracle Database 12c : ASM Administration
• Oracle Database 12c : Clusterware Administration

 

เปิดอบรมประจำปี 2564 ดังนี้

• December 7 – 10

 

During 4 Days

Classroom : Private ; Public 45,750 Baht / Person

 

 

——————————————

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.หลักสูตรที่ทาง ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จัดอบรม สามารถเปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
2.ในวันอบรม ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อใช้ในการอบรม
3.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
4.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน
5.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2021

เงื่อนไขการชำระเงิน
1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ลงทะเบียนอบรม หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

 

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
ID Line : thaitc
E-Mail : [email protected]
http://www.thailandtrainingcenter.net
https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %