จังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง

Views: 37
0 0

จังหวัดลำพูน มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับสถานประกอบกิจการที่ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง

 

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ One Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานในจังหวัด โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม และมอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 มีสถานประกอบกิจการของจังหวัดลำพูน  ได้รับการส่งเสริมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยได้ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างในปีที่ผ่านมา เกินกว่าร้อยละ 70 ของลูกจ้างทั้งหมด ได้รับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 200 บาทต่อคน จำนวน 9 แห่ง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น  129,600 บาท ได้แก่

  1. บริษัท ยามานาชิ อิเลคทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  2. บริษัท เคอีซี (ประเทศไทย จำกัด)
  3. บริษัท คังเซโด จำกัด
  4. บริษัท ออคทากอน ไดมอนด์ จำกัด
  5. บริษัท อีเล็คโทรเซรามิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
  6. บริษัท วาโก้ลำพูน จำกัด
  7. บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์-ลำพูน จำกัด
  8. โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล
  9. บริษัท ทรอปิคคอลพรีเมียร์ฟูดส์ จำกัด

นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้กล่าวว่าด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ  มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป เพื่อตอบสนองการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้เพื่อเป็นการจูงใจสถานประกอบกิจการ  ให้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาตรา 27 บัญญัติให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และมาตรา 28 (3) บัญญัติให้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %