จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( 2565 – 2570 )

Views: 36
0 0

จังหวัดลำพูนเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( 2565 – 2570 )

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานลำพูน จัดประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ( กพร.ปจ. ) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ( ปี 2565 – 2570 )

 

วันนี้ ( 19 สิงหาคม 2564 ) ที่ ห้องประชุมอาคาร 7 สำนักงานพัฒนาฝีมือเเรงงานลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ( กพร.ปจ. ) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ร่วมประชุม

 

ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นหน่วยงาน หลักที่ดำการพัฒนาศักยภาพของแรงงาน ในรูปแบบ คณะกรรมการระดับชาติที่เรียกว่าคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประ สานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ( กพร.ปช. ) เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการฝึกอาชีพและ ประสานแผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ของหน่วยงานพัฒนาแรงงานภาครัฐและเอกชนในภาพรวมของประเทศสำหรับในระดับภูมิภาค ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาศักยภาพของแรงงานโดยการเพิ่มทักษะ พัฒนาทักษะ และให้องค์ความรู้ทักษะใหม่เพิ่มเติม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมกำลังเติบโตในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการในกลุ่มผู้มีรายได้ดี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูป

นอกจากนี้ยังจะเตรียมการพัฒนาแรงงาน สำหรับรองรับอุตสาหกรรมที่จะขยายตัวในอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม การบินและการบริหารการขนส่ง เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี อุตสาหกรรมดิจิทัล และการให้บริการด้านการแพทย์แบบครบวงจร

 

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ผู้ว่าราชจังหวัดลำพูน ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมการ ขับรถโฟรคลิฟท์ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้จัดอบรมเพื่อให้ผู้สนใจ ได้ฝึกทดสอบ การยกสิ่งของขึ้นบนใช้วาง หากสำเร็จการฝึกจะได้รับใบอนุญาตเพื่อนำไปเป็นหลักฐาน สำหรับประกอบการสมัครงานในภาคธุรกิจได้ .

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %