มจพ. ทะยานสู่อันดับ 5 ปังระดับประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022

Views: 82
1 0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5  ปังระดับประเทศ สาขา   Engineering  ในการจัดอันดับโลก  THE 2022 จากการรายงาน Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกราย สาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings by Subject 2022  สาขา Engineering โดย มจพ. ได้รับการจัดอันดับที่ 801 – 1000 ของโลก และเป็นอันดับที่ 5 ของไทย จาก 14 มหาวิทยาลัย เกณฑ์การพิจารณาจากตัวชี้วัด 5 ด้าน คือ การเรียนการสอน (Teaching) ร้อยละ 30  การวิจัย (Research)  ร้อยละ 30 การอ้างอิงงานวิจัย (Citations)ร้อยละ 27.5 ความเป็นนานาชาติ (International Outlook) ร้อยละ 7.5  และรายได้ทางอุตสาหกรรม (Industry Income) ร้อยละ 5  โดยนำผลคะแนนรวมในแต่ละด้านที่พิจารณาจากรายตัวชี้วัดแล้ว พบว่า ในสาขา Engineering มจพ. มีคะแนนรวมที่ 19.97 คะแนน สูงขึ้นจากปี 2021 ที่ได้ 18.12 คะแนน  ทะยานสู่อันดับ 5  ทันที  จากเดิมครองอันดับที่ 7 แต่ปีนี้ปังระดับเทศกับอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยไทย โดยเฉพาะตัวชี้วัดด้าน citations ที่มีคะแนนสูงขึ้น

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %