พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

Views: 54
0 0

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับแรงงานสถานประกอบกิจการ จำนวน 11 คน ณ  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพร้อมเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดเตรียมมาตรการในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในการรองรับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และตลาดกำลังแรงงานที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นให้คลอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ สาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำต้องมีการสนับสนุนและผลักดันในสถานประกอบกิจการ และแรงงานในสาขาอาชีพดังกล่าว เล็งเห็นถึงความสำคัญปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %