เปิดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยข้อสอบ Cambridge English Placement Test (CEPT และ YLPT)

Views: 13
0 0

Club Academia (Cambridge English Authorised Exam Centre TH 195) ให้บริการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ CEFR ด้วยข้อสอบระดับสากล Cambridge English Placement Test (CEPT) และ Cambridge English Young Learners Placement Test (YLPT)

 

ลักษณะการทดสอบ: Computer-based Test ทำข้อสอบในรูปแบบ Online ผ่านทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น

สำหรับ: บุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และครู

ประเมินภาษาอังกฤษ: ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

เวลาที่ใช้ในการทดสอบ: 30 นาที – 1 ชั่วโมง

ค่าธรรมเนียมการทดสอบ: 400 บาท

 

ข้อสอบจะรายงานผลการทดสอบตามกรอบมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C2 โดยการทดสอบจะปรับเปลี่ยนคำถามให้ง่ายหรือยากตามการตอบคำถามของแต่ละบุคคล (Computerized Adaptive Testing) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ระดับภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยำ จึงเกิดประโยชน์ ทั้งในด้านผู้สอบ และด้านสถานศึกษา

 

การทดสอบนี้จะช่วยให้ผู้เข้ารับการทดสอบได้ทราบระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษเบื้องต้นของตนเองตามมาตรฐาน CEFR เพื่อเข้าเรียนหรือเข้าทดสอบในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง หรือเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง อีกทั้งยังสามารถเก็บเป็น Portfolio ได้อีกด้วย ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบ สามารถสอบถามได้ที่ Tel: 081 958 0085 หรือ Line: @clubacademia

 

สำหรับสถานศึกษาที่สนใจให้นักเรียน หรือนักศึกษาเข้าทดสอบ เพื่อประเมินสมรรถนะภาษาอังกฤษของผู้เรียนตามกรอบของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 สามารถสอบถามแพ็คเกจเพิ่มเติมได้ที่ Tel: 081 958 0085 หรือ Line: @clubacademia

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %