นศ. คณะ ITD มจพ. หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวด The AANZFTA Competition Law Essay Contest กลุ่มประเทศอาเซียน

Views: 12
0 0

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หลักสูตร I-BIT (Informatics for Digital Economy : International Program) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล หรือ คณะ ITD มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) .ผ่านเข้าเข้ารอบสุดท้าย ส่งเข้าประกวด 4 ทีม ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 ทีม ในการแข่งขัน The 9th ASEAN Competition Conference ของการประกวด The AANZFTA Competition Law Essay Contest กลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งออสเตรเลีย และนิวซีแลนด หัวข้อ Safeguarding Competition – a post pandemic response of ASEAN Competition Authorities’ รายละเอียดดังนี้
นายวชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม) และ นางสาว ศุภนิดา ตั้งจิตเสถียรกุล (มิ้นท์) กลุ่ม Implications of the COVID-19 Pandemic on ASEAN Markets ชื่อบทความ Implications of the COVID-19 Pandemic on ASEAN Markets โดยนาย วชิรวิทย์ วิริยะพิษฐาน (โอม) และ นางสาว ศุภนิดา ตั้งจิตเสถียรกและ Mr. Abhiyan Dash Shrestha (Abhi) นางสาว วิราพร สุวรรณน้อย (นิว) ทีม Increasing Importance of Competition Policy for MSMEs in the Post-Pandemic Era ชื่อบทความ Role of the competition law authority and Government towards MSMEs in the Post-Pandemic Era ทั้งนี้.การส่งเข้าแข่งขันในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา Digital Economy โดยมี ผศ.ดร.ณฐพร อุตกฤษฏ์ เป็นผู้สอนและที่ปรึกษา หลังจากนี้ นศ.ต้องนำเสนอออนไลน์ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 2564 รอบสุดท้าย ขอเชิญร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้ นศ. มจพ. ของในเดือนหน้าต่อไป
. ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ทองพูล หีบไธสง หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ITD สำหรับกำลังใจและการสนับสนุน

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %