ภาพข่าว : วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. จัดสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี’63

Views: 187
0 0

วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. ได้จัดการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยปรัชญาการศึกษาของวิทยาลัยคือ “ปัญญาสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด วิสัยทัศน์สู่สากล” ในการผลิตบุคลากรคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติและนานาชาติ

รศ.ดร.พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มจพ. เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดโลกทัศน์ ของนักศึกษาในสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ให้กว้างไกล รวมถึงได้สัมผัสสถานการณ์และวัฒนธรรมแปลกใหม่และมีประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ และการจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยในทุกๆ ปี การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาชีพ ไม่ได้จำกัดเพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนและในประเทศ ได้แก่ วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรม  วิชาการตลาดระดับโลก  ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ทั้งหลักการทำความเข้าใจ ปรับตัว ทัศนคติ และเจตคติอันเหมาะสม พร้อมต่อการทำงานในระดับสากลอย่างมีประสิทธิภาพ

รศ.ดร.พิเชษฐ์ เสริมว่า การเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศนั้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนจากการจัดทัศนศึกษาภายนอกราชอาณาจักร ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น จึงเป็นที่มาในการจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานนักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศญี่ปุ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งมีนักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 61 คน เข้าร่วมโครงการ และมีคณาจารย์จำนวน 4 คน ได้แก่ (1) รศ.ดร. พิเชษฐ์ ศรียรรยงค์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  (2) ผศ.ดร อัจฉรียา  รอบกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา (3) อาจารย์ณัฐธิดา พลซื่อ และ (4) ผศ.ดร. อังกูร ลาภธเนศ  โดยนักศึกษาจะได้ประสบการณ์จากการทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน และการเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษทางวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้     1) การสัมมนาพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยมาเก๊า ในหัวข้อ “International Management: Rising to the Challenge”        2) การสัมมนาพิเศษทางวิชาการที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ในหัวข้อ “Global Business for Competitive Advantage”           3) ศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์โทมาริ, Hokkaido, Japan และ 4) ศึกษาดูงานที่ท่าเรือโทมาโคไม, Hokkaido, Japan

สอบถามได้ที่ วิทยาลัยนานาชาติ มจพ. โทร. 094-0567931, 02- 5552000 ต่อ 2811, 2812 หรือ Line ID: ickmutnb

 

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %