“ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ” เปิดตัวบัตรใหม่ “Elite Maxima Health” เอาใจคนรักสุขภาพ พ่วงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพ และชีวิตตลอดอายุสมาชิก และบริการ Wellness ชั้นนำ

Views: 175
0 0

“ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ” เปิดตัวบัตรใหม่ “Elite Maxima Health” เอาใจคนรักสุขภาพ

พ่วงสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพ และชีวิตตลอดอายุสมาชิก และบริการ Wellness ชั้นนำ

 

ขานรับ ยุค New Normal เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืน “ไทยแลนด์ อีลิทคาร์ดฯ” เปิดตัวบัตรใหม่ ขานรับการใช้ชีวิตในยุค New Normal ภายใต้วิสัยทัศน์ Privilege Visa for Long Stay และ Friend of Thailand เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของ บัตรไทยแลนด์ อีลิทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสร้างความแตกต่างจากธุรกิจ Membership ทั่วไป มุ่งเน้นให้สมาชิกได้รับบริการที่ดีที่สุด กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ในยุค New Normal ที่ห่วงใยในสุขภาพ

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรเอกสิทธิ์พิเศษ ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด หรือ “บัตรอีลิทคาร์ด” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับแนวทางการบริหารองค์กร นำไปสู่ธุรกิจสู่การเป็น Privilege Visa for Long Stay เพื่อสร้างความแตกต่างจากธุรกิจ Membership ทั่วไป โดยได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกด้านสุขภาพและเพื่อให้เหมาะกับผู้ที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว และพำนักอยู่ในประเทศไทยระยะยาว แบบไม่ต้องกังวลหากเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นระหว่างที่อยู่ในเมืองไทยด้วยบัตร  “Elite Maxima Health”  เพื่อสร้างความต่างและความชัดเจนให้กับผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจเลือกเมืองไทยเป็น “บ้านพักหลังที่สอง”

สำหรับบัตร “Elite Maxima Health” เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป มูลค่าบัตร
1 ล้าน 5 แสนบาท โดยมีเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ และการให้บริการในเรื่องของวีซ่าเข้าประเทศได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้ง และการให้บริการสนามบิน (Airport Service) ตลอดระยะเวลา 5 ปี รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีฟรี กรณีเกิดเจ็บป่วย สามารถใช้บริการได้ทุกโรงพยาบาลชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ ด้วยมูลค่าความคุ้มครองสูงถึง 5 ล้านบาทต่อปี รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพ (Wellness SPA)  และโปรแกรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพอื่นๆ ที่ได้คัดสรรมาพร้อมให้บริการ

พร้อมกับเอกสิทธิ์พิเศษที่มอบให้กับผู้สมัครบัตร “Elite Maxima Health”  ตั้งแต่วันนี้
ถึง 31 ธันวาคม 2563 จะได้รับสิทธิ State Quarantine ฟรี 14 วัน หรือสามารถเลือกเข้าพักในโรงแรม Wellness Hotel ชั้นนำ มูลค่ารวม 1 แสนบาท รวมทั้งสามารถนำหนังสือรับรองความคุ้มครองวงเงิน
5 ล้านบาท ที่ได้รับตามสิทธิประโยชน์เพื่อขอ COE ในการขออนุมัติเดินทางเข้าประเทศ

ซึ่งเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนดของ ศบค. และสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้อนุญาตให้ต่างชาติบางกลุ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อการเข้ามาท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay) ที่มีผลทันทีวันที่
1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทฯโดยตรง

จากกระแสทางด้านสาธารณสุขของเมืองไทยเป็นที่น่าจับตามอง และเป็นจุดหมายอันดับต้นๆ
ของนักเดินทางชาวต่างชาติ ซึ่งเว็บไซต์ “สุขภาพไทย” ได้มีการเปิดเผยถึง ระบบสุขภาพของไทย ที่ได้รับการยกย่องจากหลายสถาบันของโลกว่า “เป็นระบบสุขภาพที่ติดอันดับชั้นนำในเอเซียและดีเยี่ยมในระดับสากล” โดย มหาวิทยาลัยจอนส์ ฮอปกินส์ (John Hopkins University) สหรัฐอเมริกา และองค์กร Nuclear Threat Initiative รายงานดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพ (2019 Global Health Security Index) ได้ทำการ
จัดอันดับประเทศต่างๆ ทั้งหมด 195 ประเทศทั่วโลก พบว่า “ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก และ
เป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย” ซึ่งมีคะแนนรวมสูงถึง 73.2 คะแนน (คะแนนเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ระดับ 40.2 คะแนน) และนอกจากนี้ CEOWORLD ได้มีการจัดอันดับ พบว่าประเทศไทย มีระบบสาธารณสุข และสุขภาพดีที่สุดในอาเซียน รวมทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 13 ประเทศที่มีความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดมากที่สุด โดยมีการพิจารณาข้อมูลจากปัจจัยต่างๆ ในการจัดอันดับ ได้แก่ 1. โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข 2. ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ
3. ค่าใช้จ่ายในระบบ 4. การเข้าถึงยาคุณภาพ และ 5. ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ ซึ่งจากผลการสำรวจตามที่กล่าวมานั้น ทำให้เราเห็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้กับผู้สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว และพักระยะยาวแบบมีหลักประกันด้านสุขภาพคุ้มครองที่ครอบคลุม ซึ่งเราเชื่อว่า หลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นหนึ่งในตัวเลือกให้เป็น “บ้านพักหลังที่สอง”  และนี่จึงเป็นเหตุผลอันดับต้นๆ ของการที่เราจัดทำบัตรสมาชิกประเภท Elite Maxima Health มาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนั่นเอง

แหล่งที่มาของข้อมูล https://ceoworld.biz/

อย่างไรก็ตาม นายสมชัย กล่าวว่า อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้ยอดขายของไทยแลนด์ อีลิท คาร์ด เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ เราดำเนินงานควบคู่ไปกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทแม่อย่าง
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  และบริหารจัดการองค์กร รวมไปถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความสอดคล้องต่อสถานการณ์เพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มสมาชิกฯ และกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า “New Normal”
จะส่งผลให้อุตสาหรกรรมการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่ด้วยการที่ประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดี จึงยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งนอกจากระบบทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่ดีแล้ว ประเทศไทยมีจุดเด่นทั้งทางด้านภูมิประเทศ ที่เป็นศูนย์กลางสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ในฝั่งภูมิภาค และยังเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรม, อาหาร, กิจกรรมการผจญภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่ประเทศไทย
เป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจ”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %