เมดเอล มีผลการประเมินที่ดีมาก จากทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

Views: 160
0 0

บริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ได้รับการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยในเอกสารระบุเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำทะเบียนผู้ขาย และประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเมดเอลเป็นผู้ผลิตประสาทหูเทียม จัดจำหน่าย และให้บริการด้วยตนเอง ได้เข้ารับการประเมินจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย

 

โดยผลการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายกลุ่มเวชภัณฑ์จำนวนทั้งหมด 163 Vender (กลุ่มเวชภัณฑ์) ได้ผลการประเมินออกมาดังนี้คือ บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 91-100 มีจำนวนทั้งสิ้น 147 vender บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดี มีคะแนนร้อยละ 81-90 จำนวน 8 vender บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในกลุ่มเกณฑ์ระดับปานกลาง มีคะแนนร้อยละ 71-80 มีจำนวน 8 vender และท้ายสุดเกณฑ์ระดับที่ควรปรับปรุง (มีคะแนนน้อยกว่าร้อยละ 70) ไม่มีบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์อยู่ในกลุ่มนี้

 

และทางบริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ได้รับผลการประเมินรองรับมาตรฐานของบริษัทจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดี ในการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อยู่ในระดับดีมาก

 

เมดเอล (MED-EL) เราคำนึงถึงผู้ใช้งานประสาทหูเทียม และคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไม เมดเอลจึงมีมาตรฐาน และรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อให้ผู้ใช้งานประสาทหูเทียมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และกลับเข้าสู่โลกแห่งเสียงอีกครั้ง เพราะสมาชิกเมดเอลทุกคนคือ คนสำคัญ

 

สามารถสอบถามข้อสงสัย ข้อมูลเพิ่มเติม และขอเข้ารับบริการได้ทางไลน์ @hearlifeth หรือเบอร์โทรศัพท์ 02-693-9411 และรับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.hearlife.co.th

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %