Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental

Views: 125
0 0

Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร JAVA 8 Fundamental

การอบรม Java SE 8 Fundamentals หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้ที่เริ่มต้นศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม สามารถเรียนรู้การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดยใช้ภาษา Java ให้มีรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาซอฟแวร์ สร้างพื้นฐานให้ผู้เข้าอบรมในภาษาการเขียนโปรแกรม Java เพื่อใช้เป็นฐานการทำงานและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

 

ระยะเวลาอบรม 5 วัน
เริ่มอบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.

Classroom : Private ; Public 38,000 Baht / Person

 

ผู้อบรมจะได้เรียนรู้ :

• ใช้โครงสร้างการเขียนโปรแกรมภาษา Java เพื่อสร้างแอปพลิเคชันเทคโนโลยี Java
• ใช้โครงสร้างและวิธีการตัดสินใจและการ looping เพื่อกำหนด dictate program flow
• เข้าใจแนวคิดพื้นฐาน object oriented concepts such as inheritance , and abstraction
• ใช้และจัดการการอ้างอิง object และเขียนโค้ดจัดการข้อผิดพลาดอย่างง่าย
• ใช้แพ็คเกจ SE 8 java.time และ java.time.format ใหม่เพื่อจัดรูปแบบและพิมพ์วันที่และเวลาท้องถิ่น
• ระบุการแก้ไขข้อมูล modification by passing a predicate lambda expression ไปยังคลาส Collections

 

วัตถุประสงค์ :

• เขียนโค้ด Java ที่ใช้ตัวแปร variables, arrays, conditional and loop constructs
• จัดการข้อมูลตัวเลขดั้งเดิมและข้อมูล string data โดยใช้ตัวดำเนินการ Java
• สร้างคลาส Java และใช้การอ้างอิง object
• เข้าถึง fields and methods of an object
• จัดการข้อมูลข้อความโดยใช้วิธีการของคลาส String และ StringBuilder
• ใช้การManipulate text data โดยไม่สูญเสียความแม่นยำหรือทำให้เกิดข้อผิดพลาด
• Declare, override, and invoke methods
• เข้าถึงและสร้าง create static fields and methods แบบคงที่
• ใช้คลาสจากแพ็คเกจ java.time และ java.time.format เพื่อจัดรูปแบบและพิมพ์วันที่และเวลาในเครื่อง
• Encapsulate คลาสโดยใช้ตัวแก้ไขการเข้าถึงและตัวสร้างที่โอเวอร์โหลด
• กำหนดและใช้ลำดับชั้นของคลาสอย่างง่าย
• แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายโดยใช้ Java Interface
• ใช้ Predicate Lambda expression as the argument to a method
• จัดการข้อยกเว้นที่ตรวจสอบแล้วใน Java application

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

• Administrator
• Developer
• Implementer Manager
• Systems Administrator

 

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม

• Basic Programming

 

แนะนำหลักสูตรต่อเนื่อง

• Java SE 8 Programming

 

ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2564 ดังนี้

• May 17 – 21
• December 20 – 24

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
2.หลักสูตรอบรม Oracle Database มีเวอร์ชั่น 11g , 12c , 18c , 19c ผู้อบรมสามารถเลือกได้ตามความต้องการ
3.ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกวันอบรมได้ ในกรณีที่ผู้อบรมไม่สามารถอบรมตามตาราง Schedule Training : 2021
4.ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบรับรองจาก ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ทุกท่าน
5.ผู้เข้าอบรม ต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม
6.ราคานี้ รวมห้องอบรม และ coffee break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน

 

รายละเอียดการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.Thailand Training Center จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคา ยังไม่รวมภาษี 7% ( สามารถออกใบกำกับภาษี และผู้เข้าอบรมสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ )

 

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
Id Line : thaitc
E-Mail : [email protected]
www.thailandtrainingcenter.net
Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

 

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %