อนุฯเพิ่มขีดความสามารถฯ ดีอีเอส เร่งออกมาตรการสนับสนุนที่ไม่ใช่ภาษี  ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์

Views: 134
0 0

เมื่อที่15 กุมภาพันธ์  2564 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 / 2564  ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอมาตรการสนับสนุนสำหรับผู้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์  เรื่องมาตรการสนับสนุนที่ไม่ใช่ภาษี ( Non tax measures)  สำหรับกลุ่ม  e-services ทั่วไป และ กลุ่มธุรกิจ e – commerce    ซึ่งแนวทางในการสนับสนุนของกลุ่ม  e-services ทั่วไป ที่ประชุมเลือกเรื่องที่สำคัญขึ้นมาพิจารณาก่อน ไม่เกิน 10 เรื่อง  อาทิ  การอำนวยความสะดวกด้านใบอนุญาตทำงาน วีซ่าและการพักอาศัยสำหรับ digital talent   การพัฒนาตลาดนวัตกรรมดิจิทัลผ่านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  การเสริมสร้าง VC และ digital startup ให้เข้มแข็ง  ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเสริมสร้าง e -services  eco – system ของไทยให้เข้มแข็ง เอื้อในการทำธุรกิจ e -services รวมทั้งดึงดูด ธุรกรรม ธุรกิจ และการลงทุนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาในประเทศไทย  ส่วนมาตรการสนับสนุน กลุ่ม e – commerce ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำมาตรการสนับสนุน กลุ่ม e-commerce platform และ advertising based platform ขึ้นมาพิจารณาก่อน เนื่องจากมีความเร่งด่วน  อาทิ การทำ Data lake ของ  e – commerce  , การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล e – commerce  และการส่งเสริม e – commerce  ไทย , กระบวนการที่สนับสนุนพิธีการศุลกากรในการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าของ  e – commerce ในประเทศ และการจัดทำ Sandbox  เป็นต้น

———————————————————

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %