พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมแกร่งด้านเทคโนโลยี ให้กับแรงงานสร้างความรู้และทักษะรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

Views: 138
0 0

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 เปิดฝึกอบรม สาขา การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการปรับใช้ด้วยแอพพลิเคชั่นและสมาร์ทโฟน ให้กับกลุ่มผู้ประกอบกิจการและแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 25คน ในวันที่ 13,14,20 และ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อยกระดับศักยภาพ ความรู้ ความสามารถและสมรรถนะของคนในช่วงวัยแรงงาน ให้เป็นแรงงานคุณภาพ สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเพิ่มผลิตภาพให้กับประเทศ จากสถานการณ์ที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกิดนวัตกรรมใหม่ทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในตลาดการแข่งขันซึ่งแรงงานเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างชาญฉลาด ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %