ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี มจพ. จับมือ สสว. เผยหลักสูตรสมรรถนะผู้ประกอบการเรียนรู้ SME Academy 365 ไลฟ์สไตล์ของ “คนยุคใหม่”

Views: 179
1 0

รศ.ดร. ปณิตา วรรณพิรุณ หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า โครงการพัฒนาระบบการให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร (SME Academy 365) : งานสร้างและพัฒนาระบบการให้ความรู้

ประจำปีงบประมาณ 2563 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 15,000,000 บาท เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่แล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยได้รับเกียรติ รศ. ดร. วีระพงศ์ มาลัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร ณ One Shot Studio กรุงเทพฯ

หลักสูตรสมรรถนะผู้ประกอบการเรียนรู้นี้เป็นตัวช่วยสำคัญ” สำหรับผู้ประกอบการไทย ที่ชื่อว่า SME Academy 365 ลักษณะโดดเด่นและสอดรับ “วิถีใหม่” (New Normal)  คือ เครื่องมือ คืออาวุธ คือผู้ช่วยคนสำคัญ ที่จะช่วยหา “ทางรอด” ให้ธุรกิจ ให้ก้าวต่อไปได้ โดยได้รวบรวมความรู้รอบด้าน ทั้งด้านการจัดการ บริหาร การแก้ไขปัญหา พัฒนาต่อยอดธุรกิจ ที่มาในรูปแบบเนื้อหาที่น่าสนใจ และเข้าใจง่าย อาจกล่าวได้ว่า SME Academy 365 คือ Platform E-learning ที่เป็น “แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่เปิด 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วันต่อปี”  ไม่ว่าใครก็เข้ามาหาความรู้ได้  ด้วยระบบออนไลน์แบบเปิด  ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบใด  เป็น Platform E-learning ที่พัฒนาองค์ความรู้สำหรับ  SME มีสาระน่ารู้ใหม่ ๆ ที่อินเทรนด์ เพิ่มอัพเดทอยู่เสมอ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ การเป็น SME อย่าหยุดการเรียนรู้ เพราะ SME Academy 365 เป็น Platform E-learning เรียนรู้และฝึกอบรมออนไลน์ ที่รวมองค์ความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อนำ SME ไทย ไปสู่การเป็น Smart SME เพราะโลกธุรกิจไม่เคยหยุดสอนเรา SME Academy 365 ศูนย์รวมการเรียนรู้และประสบการณ์ที่จะเปลี่ยนเราให้เป็น Smart SME ที่มิใช่เพียงประกอบธุรกิจได้ แต่คุณจะได้รับชัยชนะในธุรกิจเพียงปลายนิ้วสัมผัสที่จะทำให้แม้เจอวิกฤติโควิด แต่ธุรกิจไทยจะอยู่รอดและไปต่อได้ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางจะต้องปรับเปลี่ยนไป SME Academy 365 จึงรวบรวมทุกอย่างที่จำเป็นที่ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ จำเป็นต้องรู้

ส่วนจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือ 1. พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของผู้ประกอบการ 2. พัฒนาหลักสูตรที่จำเป็นในการพัฒนา SME ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว พร้อมจัดทำชุดองค์ความรู้ที่จำเป็นแก่ SME และ 3. เผยแพร่ให้ SME ทราบถึงการมีอยู่ของระบบ SME Academy 365 และสามารถเข้ามาใช้งานและพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมและได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) รวมถึงผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจ จำนวน 10,000 ราย โดยจะทำการประชาสัมพันธ์ไปในวงกว้าง เพื่อเชิญชวนให้เข้าใช้งาน และเรียนรู้เนื้อหาบนระบบ SME Academy 365 โดยกลุ่มเนื้อหาประกอบไปด้วย

  1. หลักสูตรสมรรถนะผู้ประกอบการ การเป็นผู้ประกอบการบนฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal Entrepreneurial) การคิดเชิงออกแบบสำหรับผู้ประกอบการ การจัดการนวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้ประกอบการวิถีใหม่ การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับผู้ประกอบการ วิถีใหม่ และการจัดการเงินและบัญชีสำหรับ MSME (Finance for MSME)
  2. หลักสูตรสมรรถนะดิจิทัล ได้แก่ การจัดการพาณิชย์ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการวิถีใหม่ การตลาดดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ดิจิทัล การเล่าเรื่องดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ และความฉลาดทางดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ รศ.ดร. ปณิตา กล่าว

SME Academy 365 เป็นตัวช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าถึงการพัฒนาตนเองจากระบบการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ที่เข้าถึงได้สะดวก เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของ “คนยุคใหม่” ที่ต้องการความรู้ด้านธุรกิจ มีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนเลือกเรียนตาม ความถนัด เนื้อหาที่ทันสมัยเข้าใจง่าย ตอบโจทย์ประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและบุคลากรในองค์กรให้เติบโตและมีแหล่งเรียนรู้แบบต่อเนื่อง  SME Academy 365 การเรียนรู้ออนไลน์ที่ดีที่สุด เพื่อการพัฒนาธุรกิจ SME กลุ่มผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าใช้งานได้แล้ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ http://www.smeacademy365.com/

และติดตามรับชม vdo premiere launch เปิดตัว platform ได้ที่ https://www.facebook.com/OSMEP/

ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ  

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %