อ.อ.ป. ขับเคลื่อนนโยบาย ทส. ร่วม “เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นบุญ”

Views: 118
0 0

สืบเนื่องจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ โครงการมือวิเศษ และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน จัดทำโครงการ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะพลาสติกอย่างถูกวิธี โดยการนำขยะพลาสติกสะอาดและแห้งบริจาคผ่านจุดบริการ Plastic Drop เพื่อลดผลกระทบปัญหาจากขยะพลาสติกที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผอ.อ.อ.ป. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก พร้อมการสร้างความตระหนักให้กับสังคมไทยในการคัดแยกขยะ การนำขยะพลาสติกกลับมารีไซเคิล ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร อ.อ.ป. จึงเข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” โดยจัดตั้งจุดบริการ Plastic Dropที่สำนักงาน อ.อ.ป. ทั่วประเทศ
สำหรับอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนทั่วไปสามารถนำขยะพลาสติกสะอาดมาบริจาค แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1พลาสติกบรรจุภัณฑ์อาหารจาก Food Deliveryอาทิ กล่องบรรจุอาหาร แก้วพลาสติก หลอดพลาสติกขวดพลาสติก ฯลฯ และ กลุ่มที่ 2 กลุ่มพลาสติกสะอาด อาทิ ถุงหูหิ้ว ซองไปรษณีย์พลาสติก ฟิล์มห่อสินค้า ฟิล์มหุ้มขวดน้ำ เป็นต้น เพื่อรวบรวมขยะพลาสติกนำส่งกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลสำหรับใช้ประโยชน์ใหม่ อาทิ ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างถนน , ส่วนผสมในการผลิตเสื้อผ้าหรือผ้าไตร จีวร , นำพลาสติกเข้ากระบวนการเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เป็นต้น สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้มาทางโครงการฯ จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรักษาและช่วยชีวิตสัตว์ทะเล หรือกลุ่มอาสาสมัคร ชุนชน วัด หรือสถานศึกษาที่ขาดแคลน

ในโอกาสนี้ อ.อ.ป. ขอเชิญชวนบริจาคขยะพลาสติกบรรจุอาหารที่แห้งและสะอาด
เพื่อเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน) ผ่านจุดบริการ Plastic Drop ที่ อ.อ.ป. สำนักงานกลาง กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.อ.ป. ภาค ที่จัดตั้งจุดรับบริจาค

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %