กายภาพบำบัด – ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab Center)

Views: 134
1 0
กายภาพบำบัด – ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab Center)
เปิดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามประเภทผู้ป่วยคือ

1. ผู้ป่วยใน (In-Patient-Department : IPD)
ให้บริการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย จากสภาวะต่าง ๆ เช่น เส้นเลือดในสมองตีบ/แตก, กล้ามเนื้ออ่อนแรง, ผู้ป่วยหลังผ่าตัด, ผู้สูงอายุที่ติดเตียง หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เช่น นักกิจกรรมบำบัด, นักจิตวิทยา, พยาบาล

2. ผู้ป่วยนอก (Out-Patient-Department : OPD)
ผู้มารับบริการมีหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มออฟฟิศ ซินโดรม, กลุ่มที่มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา, กลุ่มที่มีปัญหาจากความเสื่อมของสุขภาพ รวมทั้งกลุ่มที่มีปัญหาทางระบบประสาทที่ต้องการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง โดยการให้บริการนั้นจะเน้นย้ำไปที่การออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืน
นอกจากจะช่วยลดอาการเจ็บปวดด้วยเครื่องมือทางกายภาพบำบัดหรือทางเทคนิคการรักษาด้วยมือจากนักกายภาพบำบัดแล้ว มีการส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล ซึ่งจะทำงานควบคู่กับทีมสตูดิโอออกกำลังกาย เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและผู้รับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (Stroke Rehab Center)
The Senizens Senior’s Health & Rehabilitation Center
ที่ตั้ง 448 อาคาร The Senizens 1  ถ.บางแวก
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทร. 02-412-0999
ทุกวัน 8.00-18.00 น.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %