กำแพงเพชรจัดกิจกรรม เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม

Views: 199
0 0
จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรม เปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม
วันที่ 12 มีนาคม 2564 นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนพัชรกิติยาภา 2 หมู่ที่ 3 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร สืบเนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลำดับที่ 62 เพื่อจัดหาและส่งเสริมให้มีแพทย์ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม โดยมีหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกําแพงเพชร โรงพยาบาลลานกระบือ สำนักงานสาธารณสุขลานกระบือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งในอำเภอลานกระบือ ให้การรักษาพยาบาล ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การตรวจมะเร็งเต้านม โครงการของมูลนิธิถันยรักษ์ให้ความรู้คำแนะนำด้านสุขภาพ การตรวจสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกร โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อดำเนินตามรอยพระยุคลบาทด้วยการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความมานะพยายาม และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนต่อไป
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %