นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

Views: 100
0 0

👉🏻หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี”

✨เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ – อาทิตย์

📚หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร

📘โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

🤩คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้

🔸หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี

🔸 หลักสูตรปริญญาโท-เอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 4ปี

😄👉🏻การขอทุนจากนิเทศนิด้า ไม่ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีเกรดเฉลี่ยระดับปริญญาโท 3.50 ขึ้นไป และเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร มีจิตอาสา และมีความตั้งใจในการทำงาน ก็สามารถสมัครขอทุนกับทางคณะได้

โดยทุนการศึกษามี 3 ประเภท

🔹ทุนประเภทที่ 1 เรียนฟรี 100% พร้อมเงินเดือน

🔹ทุนประเภทที่ 2 เรียนฟรี 100% (ไม่มีเงินเดือน)

🔹ทุนประเภทที่ 3 เรียนฟรี 50% (คณะช่วยออกค่าเทอมให้ครึ่งหนึ่ง)

✨ค่าใช้จ่าย

แบบ 1 (1.1) ประมาณ 547,500 บาท

แบบ 2 (2.1) ประมาณ 667,500 บาท

📍ข้อมูลเพิ่มเติม http://entrance.nida.ac.th/ หรือ http://gscm.nida.ac.th/th/course-phd.php

📲โทร. 090-678-4690

#ปอเอกนิเทศนิด้า #นิเทศนิด้า #gscmnida #อาจารย์นิเทศนิด้า

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %