Read Time:1 Minute, 40 Second

น้อมรำลึกถึงในหลวง ร.9 ผ่านนิทรรศการ “สายธารแห่งน้ำพระราชหฤทัย มรดกที่พ่อให้”

เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลศิริราชและประชาชนชาวไทย ทำให้วงการแพทย์ไทยนั้นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล...
Read Time:1 Minute, 47 Second

Conicle และ AIS ร่วมแถลงผ่าน International Forum 2020 ในหัวข้อการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

กรุงเทพฯ 3 ธันวาคม 2563 ในงาน International Forum 2020 ที่จัดโดย Bangkok Post ซึ่งจัดเสวนาร่วมกับ Lazada, Tencent, Gojek, Kasikorn Business-Technology Group(KBTG) และ AddVentures Capital โดย SCG ผู้บริหารทุกคนให้การสนับสนุน ความมุ่งมั่นและการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล หนึ่งในประเด็นสำคัญกล่าวโดยคุณ...
Read Time:31 Second

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเปิดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้ง ที่ ๔”

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเปิดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้ง ที่ ๔”   ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยความปิติยินดี เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมการบริการและการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชุม และยังมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า แสดงแฟชั่นโชว์ และคัดสรรสินค้าคุณภาพจากวิถีชุมชน ในจังหวัดขึ้น จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓...
Read Time:47 Second

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 และ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิค ผู้รับเหมาอิสระ รวมจำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2563 และสาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับช่างเทคนิค ผู้รับเหมาอิสระ รวมจำนวน 15...
Read Time:1 Minute, 29 Second

พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ส่งเสริมการสร้างธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดฝึกอบรมกลุ่มอาชีพธุรกิจบริการ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ส่งเสริมการสร้างธุรกิจร้านกาแฟ ให้กับผู้ว่างงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และผู้ที่ต้องการนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปต่อยอดธุรกิจ หรือนำไปประกอบเป็นอาชีพ จำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เน้นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการชงกาแฟ...
Read Time:29 Second

โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ เปิดไฟต้นคริสต์มาส เริ่มเทศกาลเฉลิมฉลอง

บุคคลในภาพเรื่องจากซ้ายไปขวา: นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย, นายคริสท็อฟ เลออนฮาร์ด ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ, นางชลาธิป ตุลย์วัฒนจิต ประธานและผู้ก่อตั้งชมรมเทนนิสไทยเพื่อมิตรภาพ และนายเคร็ก บอนด์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป

Read Time:30 Second

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเปิดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้ง ที่ ๔”

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเปิดงาน “แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้ง ที่ ๔” ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเปิดงาน แพรพรรณลุ่มภูสู่สากล ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยความปิติยินดี เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมการบริการและการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชุม และยังมีกิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า แสดงแฟชั่นโชว์ และคัดสรรสินค้าคุณภาพจากวิถีชุมชน ในจังหวัดขึ้น จนถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ...
Read Time:1 Minute, 9 Second

ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เข้ารับตำแหน่ง ผอ.สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สานต่อภารกิจยกระดับผลิตภาพองค์กรไทย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติมีมติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม คนล่าสุด ภายใต้หน้าที่การบริหารจัดการ และควบคุมทิศทางการดำเนินงานของสถาบัน ให้สอดคล้องกับบทบาทการเป็นผู้นำด้านผลิตภาพ (Productivity) สร้างสรรค์องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและวงการอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง พร้อมก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงด้วยมาตรฐานที่ทัดเทียมระดับสากล . ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เคยดำรงตำแหน่งเป็น อาจารย์ประจำและผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
Load More Posts