Read Time:2 Minute, 59 Second

ดรีม แบงคอกสุดสร้างสรรค์ มอบ “PEAK OF THE YEAR 2020” รางวัลสุดพีค ชูพนักงานเก่งทั้งงานและทักษะชีวิต เวิร์ค ไลฟ์ สปิริต

ดรีม แบงคอกสุดสร้างสรรค์ มอบ “PEAK OF THE YEAR 2020” รางวัลสุดพีค ชูพนักงานเก่งทั้งงานและทักษะชีวิต เวิร์ค ไลฟ์ สปิริต

Read Time:2 Minute, 24 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Flashback Feature

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ฟีเจอร์ Flashback ของ Oracle Database ซึ่งสามารถเรียกดูข้อมูลทรานแซคชั่นในอดีต แม้ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงโดยถาวรไปแล้ว หรือ ถูกทำลายไปแล้ว และได้ฝึกปฏิบัติในการใช้ Flashback ย้อนสถานะข้อมูลไป ณ เวลาต่างๆ ทั้งในระดับทรานแซคชั่น , แถว , ตาราง , ฐานข้อมูล รวมถึงกู้คืนตารางที่ถูกทำลายโครงสร้างไปแล้ว

Read Time:2 Minute, 13 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Scheduler

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การใช้ Scheduler ของ Oracle Database เพื่อตั้งเวลาให้ฐานข้อมูลทำงานที่สั่งเอาไว้แบบอัตโนมัติได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Schedule Task หรือ Cron Job ของ Operating System ทำให้ไม่ต้องรบกวนผู้ดูแลเครื่อง Server รวมถึงลดปัญหาในการย้ายฐานข้อมูลไปเครื่องใหม่แล้วต้องตั้งค่า Schedule Task ใหม่ทั้งหมด

Read Time:2 Minute, 30 Second

เปิดอบรมหลักสูตร Best Practice : Archive & Re-Organize Oracle Database

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและเทคนิคที่ถูกต้องในการย้ายข้อมูลเก่าที่ไม่จำเป็นต้องใช้แต่ไม่สามารถลบทิ้งได้เนื่องจากมีข้อกฎหมายหรือนโยบายองค์กรบังคับให้เก็บเอาไว้ หรือเผื่อต้องการนำลับมาใช้อีกในอนาคต ทำให้จำเป็นต้องย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ฐานข้อมูลอีกก้อน ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าทำ Archive Database

No More Posts