Read Time:2 Minute, 51 Second

PAP ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรสุทธิ 203.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เตรียมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท มูลค่ารวม 118.8 ล้านบาท สูงถึงร้อยละ 58 ของผลกำไร นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 7,299.54 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1,944.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.03 เป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่ชะลอตัว จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กลดลงและผลกระทบด้านราคาเหล็กโลกที่ผันผวน แต่ความสามารถในการทำกำไรกลับสูงขึ้นถึงร้อยละ 183.85 ซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธิ 203.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากทิศทางราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับทิศทางการเติบโตของ PAP ในช่วงหลังจากนี้คาดว่าจะเติบโตดีขึ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจ ในประเทศที่เริ่มฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลก พร้อมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งในภาคครัวเรือน และการลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจว่าจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมเหล็ก และความต้องการ ใช้เหล็กที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินการเพิ่มศักยภาพในกระบวนการ และเดินหน้าฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับความสามารถให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนธุรกิจ ให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากผลการดำเนินงานของปี 2563 และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท สำหรับจำนวน 660,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 118,800,000 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 58.06 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังมีมติแต่งตั้ง นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล) ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน นายสมชัย เลขะพจน์พานิช ซึ่งแสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ โดยยังคงดำรงตำหน่งกรรมการบริษัทฯ ด้วยต้องการ ให้ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มาจากกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป PAP มุ่งมั่น สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า โดยได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่า PAP ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมืออาชีพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ดังเช่นสโลแกนของบริษัทที่ว่า “หัวใจการบริหารของเราคือ ความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล” __________________________________ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) แผนกสื่อสารการตลาด มินตรา ครองห้าว (มิน) / โทร 089 179 7172 / email: [email protected]

PAP ประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีกำไรสุทธิ 203.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 131.49 ล้านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เตรียมจ่ายปันผลหุ้นละ 0.18 บาท มูลค่ารวม 118.8 ล้านบาท สูงถึงร้อยละ 58         ของผลกำไร นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด...
Read Time:2 Minute, 7 Second

อนันตราสองแห่งในภาคเหนือติดอันดับโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกประจำปี 2020

อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท และ อนันตรา สามเหลี่ยมทองคำ แคมป์ช้าง แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ติดอันดับ 500 โรงแรมที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2020 จากผลสำรวจผู้อ่านนิตยสาร Travel+Leisure USA Travel + Leisure นิตยสารท่องเที่ยวชื่อดังของสหรัฐอเมริกา   นิตยสาร Travel+Leisure...
Read Time:1 Minute, 24 Second

“ชลิต อินดัสทรีฯ” จัดกิจกรรมทำบุญเสริมสิริมงคลบริษัทประจำปี 2564

          นายชวิศ ยงเห็นเจริญ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอะไหล่ยางรถยนต์รายใหญ่ของไทย ร่วมด้วย นางสุชญา-นางสาววิมลลักษณ์ ยงเห็นเจริญ นำทีมคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา ร่วมใจทำบุญบริษัทประจำปี 2564 ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป โดยได้อาราธนานิมนต์  พระราชพรหมาภรณ์ (ประวิทย์...
Read Time:5 Minute, 7 Second

บุกตลาดอีคอมเมิร์ซจีนด้วยบริการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจาก BG LINK

ปัจจุบันตลาดอีคอมเมิร์ซจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการค้าโลก โดยเฉพาะในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคครั้งใหญ่จากออฟไลน์สู่ออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ส่งผลให้ในปี 2020 ที่ผ่านมา ประเทศจีนมีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ชสูงถึง 1 ล้านล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ หรือเทียบเป็นเงินบาทไทยกว่า 30 ล้านล้านบาท ซึ่งนับเป็นประเทศที่มีมูลค่าตลาดอีคอมเมิร์ซ (e-commerce) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและระดับฐานะของประชาชนจีนที่ดีขึ้น รวมถึงการค้าออนไลน์ก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองใหญ่ของจีนเท่านั้น เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมากลุ่มผู้ซื้อขายสินค้าออนไลน์ในเมืองชนบทของจีนก็มีกำลังซื้อมหาศาล ล้วนเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ ตลาดอีคอมเมิร์ซ ในประเทศจีนเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด สรุปแล้วประเทศจีนเต็มไปด้วยโอกาสทางการค้าธุรกิจอีคอมเมิร์ช โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ต่างประเทศ เพราะสินค้าที่นำเข้ามาจะถูกคนจีนมองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จึงถือเป็นโอกาสสำคัญของธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SMEs ไทยที่จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจ e-Commerce ในตลาดจีน โดยมีการเพิ่มช่องทางการซื้อขายสินค้าใหม่อย่าง CBEC (Cross Border E-Commerce) เข้ามาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนจีนในการซื้อขายสินค้าจากต่างประเทศผ่านทางออนไลน์พิเศษที่ไม่ต้องมีการตรวจเข้มกับสินค้าที่เข้ามาในจีนนั่นเอง และยังเป็นการซื้อขายจากธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C) และจากธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B) อีกด้วย ธุรกิจหรือสินค้าไทยที่น่าจับตามองในการส่งออกไปจีน...
Read Time:1 Minute, 54 Second

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้บริการจากบริษัทรับทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing Company)

ข้อพิจารณาในการเลือกใช้บริการจากบริษัทรับทำการตลาดบนโซเชียลมีเดีย (Social Media Marketing Company)

Read Time:1 Minute, 15 Second

มว. ส่งทีมงานวัดอุณหภูมิคลังเก็บวัคซีนกระทรวงสาธารณสุข เตรียมพร้อมรองรับวัคซีนซิโนแวคจากจีน 24 ก.พ.นี้

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตรวจวัดอุณหภูมิภายในคลังเก็บ ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บวัคซีนซิโนแวค ประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัคซีนจะถูกส่งมาถึงไทยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 แสนโดส...
Read Time:2 Minute, 56 Second

โปรสุดช็อคภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 58 จากโรงแรมพูลแมน พัทยา จี ไลฟ์สไตล์รีสอร์ทหนึ่งเดียวติดริมทะเล

(พัทยา มีนาคม 2564) – โรงแรมพูลแมน พัทยา จี เอาใจสายเที่ยวออกทริปทะเลแบบไม่ไกลใกล้ๆ แค่พัทยานี่เอง! ให้คุณและเหล่าแก๊งค์เพื่อนหรือครอบครัวมาสนุกสุขสันต์ เตรียมชาร์จแบตให้ร่างกาย และพักผ่อนกันให้เต็มที่ท่ามกลางบรรยากาศเป็นใจฟังเสียงคลื่นซัดกระทบหาดทรายชิลๆ กับโปรโมชั่นห้องพักราคาสุดช็อคเฉลี่ยเริ่มต้นเพียง 1,667 บาทสุทธิต่อห้องต่อคืน บัตรเวาเชอร์แทนเงินสดสำหรับรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในราคาสุดคุ้ม สปาทรีทเมนต์ และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เฉพาะภายในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 58 ณ ไบเทคบาง วันที่ 4...
Read Time:3 Minute, 27 Second

รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวของอินโดนีเซียออกตัวหนุนแคมเปญ #BeliKreatifDanauToba หวังกระตุ้นประชาชนให้ภูมิใจในผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของทะเลสาบโตบา

ระหว่างการประกาศนโยบายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (20 ก.พ.) นายซานเดียกา ซาลาฮุดดีน อูโน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินโดนีเซีย ได้กระตุ้นให้ประชาชน "สนับสนุนแคมเปญที่เพิ่งเปิดตัวออกมาใหม่อย่าง#BeliKreatifDanauToba(BKDT)" ด้วยความภาคภูมิใจในสินค้าท้องถิ่นของทะเลสาบโตบาและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวฯ ได้ประกาศนโยบายใหม่นี้ออกมาควบคู่ไปกับแนวทางปฏิบัติด้านต่าง ๆ ร่วมกับ นายลูฮุท บินซาร์ ปันด์จัยตัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานกิจการทางทะเลและการลงทุน, นายเพอร์รี วาจิโย ผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย, นางศรีมุลยานี อินดราวาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, นายจอห์นนี...
Load More Posts