Read Time:6 Minute, 34 Second

Cle de Peau Beaute เปิดฉากความร่วมมือกับ UNICEF ปีที่สอง เดินหน้าพัฒนาการเข้าถึงสะเต็มศึกษาสู่เด็กผู้หญิง

ด้วยความมุ่งมั่นของแบรนด์ที่ต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ระยะยาว Cle de Peau Beaute จึงขอบริจาคเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากยอดขายผลิตภัณฑ์ดาวเด่นของแบรนด์อย่าง The Serum จากทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กผู้หญิงตามเป้าหมายที่จะสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม Cle de Peau Beaute แบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางหรู ประกาศความร่วมมือกับพันธมิตรระยะยาวอย่าง UNICEF เป็นปีที่สอง โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) แก่เด็กผู้หญิง รวมถึงการฝึกอบรมและทักษะที่เกี่ยวข้องในอนาคต...
Read Time:2 Minute, 6 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I

หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะที่หลากหลายรวมถึงการติดตั้งการใช้ Unbreakable Enterprise Kernel การกำหนดค่า Linux Services การเตรียมระบบสำหรับ Oracle Database การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา , เปิดใช้งาน Enable kernel features , Set up users and groups

Read Time:1 Minute, 35 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle : Linux/Unix Administrator For Beginner

ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของระบบปฏิบัติการ linux/unix สามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ , ตั้งค่าเครือข่าย , วางแผนพื้นที่ storage, จัดการไฟล์ , สร้างผู้ใช้งานและกลุ่ม , จัดการสิทธิ , ติดตั้งถอดถอนซอฟต์แวร์ให้กับระบบปฏิบัติการ , รู้วิธีตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ , รวมถึงใช้คำสั่งที่จำเป็นสำหรับผู้ดูแลระบบได้

Read Time:2 Minute, 1 Second

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 19c : Administration ( DBA )

ประโยชน์ที่ได้จากหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความเข้าใจในสถาปัตยกรรมของ Oracle 12c R2 Database และความสัมพันธ์แต่ละ module ที่ติดต่อกันเองภายในและที่ติดต่อกับผู้ใช้หรือโปรแกรมภายนอก ผู้เข้าอบรมสามารถ install Oracle Database Server พร้อมทั้งสร้างฐานข้อมูลและ สร้าง module ภายในฐานข้อมูล รวมถึง การจัดการ monitor performance , database security, การจัดการ user และ การ backup & recovery เบื้องต้นได้

No More Posts