Read Time:38 Second

ไทยเฮิร์บ เข้ารับโลห์เกรียติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม เข้ารับมอบโล่ห์เกรียติคุณสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยสู่ SME 4.0 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

Read Time:2 Minute, 32 Second

ก.แรงงานมอบถ้วยพระราชทานฯ เชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม

กระทรวงแรงงานจัดงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2020 มอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกจ้าง สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาแรงงานที่ยั่งยืน สามารถเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบกิจการอื่นนำไปใช้พัฒนาองค์กร

No More Posts