Read Time:3 Minute, 30 Second

สุชาติ สั่ง กสร.เค้นความจริงหนุ่มวิศวกรเสียชีวิตอุบัติเหตุเครนหล่นทับ นายจ้างไม่แจ้งมีความผิด ประกันสังคมรุดจ่ายสิทธิประโยชน์ 1.7 ล้าน

         รมว.สุชาติ สั่งสอบเหตุกรณีหนุ่มวิศวกรประสบอุบัติเหตุสายสลิงขาด เครนหล่นทับเสียชีวิต นายจ้างมีความผิดไม่แจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตประกันสังคมรุดมอบเงินทดแทน 1.7 ล้านบาท          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีโซเชียลมีเดีย เผยเหตุวิศวกรหนุ่มได้รับอุบัติเหตุ สายสลิงขาด เครนหล่นทับเสียชีวิต และมีการปิดข่าวนั้น ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายอภินันท์ นิชพรกุล ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร ได้รับอุบัติเหตุ สายสลิงขาด และเครนหล่นทับเสียชีวิต...
Read Time:1 Minute, 33 Second

แรงงานย้ำมีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบ คร.11 ภายในมกราคม 2565

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทาง E-service ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คน ขอให้แจ้งแก้ไขเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นายนิยม  สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541...
Read Time:2 Minute, 4 Second

รมว.แรงงาน เร่งช่วยเหลือลูกจ้างร้องเรียนผ่านโซเชียล กรณีนายจ้างเรียกเก็บค่าเดินทางมาทำงาน และสภาพการจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง

            รมว.แรงงาน เร่งช่วยเหลือลูกจ้าง กรณีลูกจ้างร้องเรียนผ่าน Facebook เนื่องจากนายจ้างเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาทำงาน และสภาพการจ้างไม่เป็นไปตามข้อตกลง สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และดำเนินการช่วยเหลือทันที นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีลูกจ้างร้องเรียนผ่าน Facebook ของกระทรวงแรงงาน เนื่องจากลูกจ้างสมัครเข้าไปทำงานที่สวนทุเรียน จังหวัดพิจิตร แล้วถูกนายจ้างเรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน และสภาพการจ้างงานไม่เป็นไปตามข้อตกลงนั้น กระทรวงแรงงาน ได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าว และได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานลงพื้นที่พร้อมด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง...
Read Time:2 Minute, 38 Second

นายกตู่ ห่วงใย มอบสุชาติ เร่งช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ อย่างใกล้ชิด กรณีปั้นจั่นล้มทับห้องเช่า

รมว.แรงงาน แจงผลการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรณีปั้นจั่นล้มทับห้องเช่า ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ประกันสังคมลงพื้นที่อำนวยความสะดวก         นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความห่วงใยและสอบถามถึงกรณีปั้นจั่นหอสูงได้ล้มทับห้องเช่าชั้นเดียว ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม K-Series...
Read Time:1 Minute, 53 Second

กสร. ลุยปั้นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงาน สถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีจริยธรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ระบบสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงมอบหมายให้ กสร. ดำเนินการสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงานและดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม...
Read Time:3 Minute, 2 Second

สุชาติ สั่งการข้ามทวีป ให้ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ กรณีปั้นจั่นล้มทับห้องแถวบริเวณก่อสร้างคอนโด

รมว.แรงงาน สั่งการจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุปั้นจั่นล้มทับห้องแถว ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย เร่งช่วยเหลือเยียวยา        นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในระหว่างปฏิบัติราชการที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า หลังจากได้รับรายงานว่าได้เกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นที่กำลังก่อสร้างคอนโดมิเนียมล้มทับห้องแถวบริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิต ในเรื่องสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยาที่พึงได้รับ และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี...
Read Time:2 Minute, 8 Second

เฮ้ง ตัดไฟแต่ต้นลมส่งเจ้าหน้าที่เคลียก่อนขอขึ้นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ยึดหลักสุจริตใจเจรจา ลดข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี

          “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี ส่งเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยก่อนยื่นขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส สวัสดิการ เฝ้าระวังกิจการและพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยยึดหลักสุจริตใจเจรจาด้วยเหตุผล           นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงใกล้สิ้นปี 2564 นี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสถานประกอบกิจการหลาย ๆ แห่ง ใกล้จะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน จึงมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ซึ่งสถานประกอบกิจการจำนวนมากโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สูญเสียรายได้จากการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มีการเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน...
Read Time:2 Minute, 19 Second

ก.แรงงาน สร้างแรงบันดาลใจ จัดงานวันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หยุดการสูญเสีย

กระทรวงแรงงานจัดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “สานพลังเครือข่าย จป.  สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย” มอบ 2 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้เป็นประธานเปิดงาน 12 พฤศจิกายน วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้แนวคิด “สานพลังเครือข่าย...
Read Time:2 Minute, 21 Second

ครม.ไฟเขียว ให้รัฐวิสาหกิจจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจ แต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดำเนินการได้เอง ตามมาตรา 13 (2) แห่ง พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้รัฐวิสาหกิจสามารถจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ว่า ได้เสนอเรื่องกรณีที่รัฐวิสาหกิจมีความประสงค์จัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...
Read Time:2 Minute, 23 Second

เฮ้ง ห่วงเพลิงไหม้ช่วงหน้าหนาว ชู จป.ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน

     รมว.แรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง เผยบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญช่วยลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยได้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น และมีลมพัดแรง สภาพอากาศแห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ โดยเฉพาะ อาคารบ้านเรือน สถานประกอบกิจการ รวมไปถึงทุ่งหญ้าหรือที่รกร้างว่างเปล่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...
Load More Posts