Read Time:57 Second

“กรุงศรี” จับมือ “สยามโกลบอลเฮ้าส์” ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ที่เครื่อง Krungsri i-CONFIRM

“กรุงศรี” จับมือ “สยามโกลบอลเฮ้าส์” ให้บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน ที่เครื่อง Krungsri i-CONFIRM รวมถึงการฝาก ถอนเงินสดบัญชีกรุงศรีได้ที่โกลบอลเฮ้าส์ทุกสาขา ทั่วประเทศ 

No More Posts