Read Time:1 Minute, 52 Second

แรงงาน เตือนลดเสี่ยงเพลิงไหม้ ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนหยุดยาว พร้อมย้ำดูแลตัวเอง ลดเสี่ยงโควิด-19

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตือนระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงสงกรานต์ ขอความร่วมมือลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการเตรียมการป้องกันและตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนหยุดยาว พร้อมย้ำสำหรับแรงงานที่เดินทางออกต่างจังหวัด ควรขับรถด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของลูกจ้าง นายจ้าง และสถานประกอบกิจการ ในช่วงวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยสถานประกอบกิจการส่วนใหญ่จะกำหนดให้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง...
Read Time:2 Minute, 11 Second

กสร. ชี้แจงประเด็นดัง รปภ. ถูกเลิกจ้างเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชี้แจงข้อกฎหมายประเด็น พนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานเนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่าเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจงประเด็นพนักงานรักษาความปลอดภัยพ้นสภาพการจ้างงานทันทีโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า เนื่องจากถามค่าแรงในวันหยุดกับนายจ้าง ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เป็นกฎหมายที่ใช้คุ้มครองดูแลสิทธิและหน้าที่ของทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง การที่ลูกจ้างสอบถามค่าแรงของตนเองในการทำงานในวันหยุดนั้น ไม่ได้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่นายจ้าง ไม่มีเหตุอันสมควรที่ถูกเลิกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง ตามมาตรา 17/1  และอาจเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ในส่วนของค่าชดเชย...
Read Time:1 Minute, 38 Second

สุชาติ รมว.รง. ย้ำขอให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างหยุดงาน ในวันที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดเพิ่มเติมช่วงเทศกาลสงกรานต์

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.รง. ย้ำขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการจัดให้ลูกจ้างได้หยุดงานในวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริโภคสินค้าในประเทศตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  ซึ่งจะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 10...
Read Time:2 Minute, 8 Second

กระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบธงและใบประกาศเกียรติคุณ GLP ให้สถานประกอบกิจการที่มุ่งมั่นนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีมาบริหารจัดการ

กระทรวงแรงงานจัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ และเขตอุตสาหกรรมที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (good labour practices: GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านแรงงานซึ่งเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะเป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์และใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ และเขตอุตสาหกรรมที่นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (good labour practices: GLP) ไปใช้ ณ ศูนย์การค้า terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา ว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น...
Read Time:1 Minute, 57 Second

กสร. ร่วมมือศาลแรงงานกลางเปิดศูนย์บริการด้านกฎหมายเคลื่อนที่ทั่วกรุง อำนวยความยุติธรรมแก่นายจ้าง ลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับศาลแรงงานกลางเดินหน้าโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่” ช่วยเหลือและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนด้านแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 16 ก.ย. 64           นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจเกิดคดีแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ จึงมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสานกับศาลแรงงานกลางจัดโครงการ “ศาลแรงงานเคลื่อนที่”ต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่ 2   เพื่อให้บริการสร้างการรับรู้และเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่สวัสดิการของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน...
Read Time:2 Minute, 30 Second

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ สุรชัย ลงพื้นที่อยุธยา มอบของขวัญปีใหม่ จัดอบรมด้านเซฟตี้ให้ฟรี พร้อมขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเป็นต้นแบบ GLP

รมว.สุชาติ มอบ ผู้ช่วยฯ สุรชัย ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดโครงการ มอบของขวัญปีใหม่ 2564 จากใจกระทรวงแรงงาน “ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” อบรมด้านความปลอดภัยให้ลูกจ้าง นายจ้างในพื้นที่ 300 คน พร้อมขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินให้เป็นนิคมต้นแบบด้าน GLP นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดโครงการ ของขวัญปีใหม่ 2564...
Read Time:1 Minute, 48 Second

สุชาติ สั่งการ กสร. รุดช่วยเหลือลูกจ้างสมุทรปราการทันที หลังมีประกาศเลิกจ้างกะทันหัน

“สุชาติ” รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด ในจังหวัดสมุทรปราการ หลังนายจ้างมีประกาศเลิกจ้างกะทันหันกว่า 1,300 คน สั่งการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตั้งโต๊ะรับคำร้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างทันที นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึง กรณีที่ลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย...
Read Time:1 Minute, 43 Second

“สุชาติ” เคลียร์ม็อบแรงงาน ยินดีรับฟังปัญหาพร้อมหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน

“สุชาติ” นำทีมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับฟังปัญหาของสมาชิกสหภาพแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน รวมตัวชุมนุมกว่า 250 คน พร้อมเปิดใจหารือแนวทางแก้ไขร่วมกัน ยืนยัน ทุกปัญหามีทางออก และความลำบากรอไม่ได้ นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทวงแรงงาน พบกลุ่มลูกจ้างที่รวมตัวชุมนุมกันกว่า 250 คน บริเวณอาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงาน ได้แก่ สหภาพแรงงานซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ จากจังหวัดชลบุรี...
Read Time:2 Minute, 26 Second

ก.แรงงาน เชิดชู 32 หญิงแกร่งยุค Covid-19 มอบโล่ “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล 2564

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิดชู 32 ผู้หญิงแกร่งทำงานฝ่าฟันวิกฤตในยุค Covid-19 พร้อมมอบโล่รางวัล “สตรีทำงานดีเด่น” เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2564 หวังให้สตรีทำงานใช้เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในฐานะประธานเปิดงานวันสตรีสากล และมอบโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล...
Read Time:2 Minute, 19 Second

กสร. ปั้นเมนเทอร์แบบมืออาชีพ ไว้สอนงานให้บุคลากรใหม่

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกฝนให้เป็นพี่เลี้ยง(Mentors) แบบมืออาชีพ หวังให้สอนงานบุคลากรที่มีประสบการณ์น้อยกว่า หรือบุคลากรใหม่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ บนพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างสร้างสรรค์ที่มั่นคง และยั่งยืน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราการลาออกและการเกษียณอายุของข้าราชการ ในแต่ละปีมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ทำให้องค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานของบุคลากรเหล่านี้ อาจจะสูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคลจนน่าเสียดาย ดังนั้น เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนำมาพัฒนาให้เกิดเป็นการสอนงานในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ที่มีความจำเป็น เนื่องจากเป็นหลักการที่ช่วยส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ...
Load More Posts