Read Time:2 Minute, 28 Second

วว. สนับสนุนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ณ จังหวัดลำพูน ผ่านการใช้พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน “โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนภูมิภาคของ วว. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงานด้วยชุดตรวจ ATK และการจัดทำสมุดประจำตัว LAMPHUN ATK PASSPORT ด้วยศักยภาพของโรงรมรมฯ แห่งนี้ที่เป็นอาคารโล่ง มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง ห่างไกลชุมชน สามารถจัดสถานที่ในการตรวจคัดกรองได้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

Read Time:26 Second

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Storke) เป็นสาเหตุหลักในการเกิด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และพบได้ในผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้มีปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351...
No More Posts