Read Time:1 Minute, 33 Second

ทุนเรียนต่อป.โท i-Social Media ที่นิเทศนิด้า เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พ.ค. 64

“ทุนเรียนต่อป.โท i-Social Media ที่นิเทศนิด้า” นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ จะการตลาดบน Social Media แพลตฟอร์มไหนก็จัดการได้หมด! . i-Social Media สาขาใหม่ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสื่อสารโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Instagram และอื่น ๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต Pre – Production, Production,...
Read Time:1 Minute, 45 Second

9 ปีนิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ [email protected] Live Talk/Teach พบกับ Special Guests สุดพิเศษ

9 ปีนิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ [email protected] Live Talk/Teach พบกับ Special Guests สุดพิเศษ จากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพ และนักศึกษาเก่าของคณะฯ . . วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า เวลา 9.00 - 10.30 น. หัวข้อ...
Read Time:1 Minute, 19 Second

คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

ป.โท นิเทศ@นิด้า เปิดสาขาใหม่ “i - Health Communication and Sustainability สร้างการสื่อสารสุขภาพรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล”. “ประเด็นทางสังคมและการสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน” หนึ่งในรายวิชาหลักของสาขา i - Health Communication and Sustainability นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน วิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันด้านสุขภาพของคนในสังคม สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้านสุขภาพ ถ่ายทอดแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่เป็นกลไกสำคัญในการการขับเคลื่อนการสื่อสารสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...
Read Time:1 Minute, 0 Second

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64

“เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ” วันนี้แอดมินขอแนะนำ หลักสูตรปริญาโท วิชาเอกน้องใหม่ 😎 i-Social Media 🤩 ✨นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม Innovative Social Media Communication 👉สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น...
Read Time:54 Second

คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

“บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง start-up ที่ชนะใจผู้บริโภค” 🔸 i-Creative 🔸 🤩 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Innovative Digital Communication for Creative Industries ✨ สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ในขอบข่ายของความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีการสื่อสารการริเริ่มประกอบการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์...
Read Time:1 Minute, 18 Second

ป.โทนิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครนศ.ป.โท ภาคพิเศษ วันนี่ – 30 เม.ย. และภาคปกติ วันนี้ – 7 พ.ค. 64 นี้

“สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคด้วยแคมเปญที่น่าจดจำกับ Digital Marketing ป.โท นิเทศนิด้า” . ทุกกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค ล้วนผ่านการคิดวิเคราะห์และวางแผนโดยนักการตลาดมาแล้ว เพื่อตั้งใจสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคด้วย Experience Marketing . นิเทศนิด้ารองรับทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ ด้วยรายวิชา Innovative Marketing Communication Campaign ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ผ่าน Innovative Campaign แบ่ง Segment และเลือกกลุ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสาร...
Read Time:1 Minute, 51 Second

ป.โท นิเทศนิด้า เปิดหลักสูตรใหม่ 4 สาขา เข้มข้น ครอบคลุม ครบทุกแง่มุมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ใหม่! นิเทศนิด้าปรับหลักสูตรปริญญาโท เปิด 4 สาขา ปลุกพลังสร้างนวัตกรรมการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21ครอบคลุมทั้งการตลาดดิจิทัล การสื่อสารบนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารเพื่อสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน กับสาขาวิชาเอกความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 4 ไอ(i) 4 อัตลักษณ์ใหม่ i-Digital Marketing, i-Creative, i-Social Media และ i - health communication...
Read Time:51 Second

[email protected] Live Talk/Teach ใน “การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนNIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ใน "การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิคด้วยแอฟพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนNIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม " 🗓วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 🕰เวลา 13.00 - 15.00 น. 📲ผ่านระบบ ZOOM 📍ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย... คุณณพล ผลากรกุล ผู้เชี่ยวชาญด้าน...
Read Time:1 Minute, 29 Second

ป.โท นิเทศ@นิด้า ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านการสื่อสารสุขภาพ

ป.โท นิเทศ@นิด้า ให้ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรแก่บุคลากรด้านการสื่อสารสุขภาพ 👉🏻จำนวน 3 ทุน 😍 กับสาขาวิชาเอก 🔶 i-Health Communication and Sustainability 🔶  ✨นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน Innovative Communication for Health and Sustainable Social Mobilization สาขาวิชาเอกนี้จะเน้นที่มุมมองใหม่ๆบูรณาการทฤษฎี...
Read Time:39 Second

[email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ “นิเทศศาสตร์นวัตกรรม กับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ "นิเทศศาสตร์นวัตกรรม กับ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์" 🗓วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 🕰เวลา 16.00 - 17.00 น. 📲ผ่านระบบ ZOOM 📍ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย 👉🏻 รศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว...
Load More Posts