Read Time:1 Minute, 19 Second

[email protected] Live Talk/Teach “มองอนาคต Boy Band Girl Group ไทย ฝ่าวิกฤติโควิดทำอย่างไร ถึงจะรอด

ในยุคที่ Boy Band และ Girl Group เปิดตัวและปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก และในยุควิกฤติโควิด ที่ไม่สามารถจัด Event การแสดง ได้ โมเดลธุรกิจและการสื่อสารการตลาดแบบไหนถึงจะอยู่รอด . นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ "มองอนาคต Boy Band Girl Group...
Read Time:56 Second

หลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า!! ป.โทสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัคร – 16 ก.ค. 64 นี้

สิ้นสุดการรอคอย...กับหลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า!! ปริญญาโทสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Master of Arts Programme in Communication Management with Data Analytics คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ - 16 ก.ค. 64 นี้นะคะ . สร้างโอกาสทางการตลาดด้วย Big...
Read Time:52 Second

[email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ “Streaming Wars 2021: โอกาสหรือวิกฤตของธุรกิจ content ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย”

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Streaming Wars 2021: โอกาสหรือวิกฤตของธุรกิจ content ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย" 🗓วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 🕰เวลา 16.00 - 17.00 น. 📲ผ่านระบบ ZOOM 📍ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ...
Read Time:1 Minute, 34 Second

i-Social Media หลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิ.ย. 64

“ยกระดับการสื่อสารของคุณบนโลกแห่งการเชื่อมต่อด้วยระบบดิจิทัลให้แข็งแรงขึ้น กับ i-Social Media Master of arts program in communication and innovation . บนโลกที่เราสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ที่รู้จักเครื่องมือเป็นอย่างดีและใช้ประโยชน์ได้อย่างตรงจุดมักได้เปรียบกว่าคู่แข่งเสมอ i-Social Media สาขาใหม่จากหลักสูตรปริญญาโทของนิเทศนิด้า จะสอนให้คุณรู้จักทั้งเครื่องมือและกระบวนการของการสื่อสารตั้งแต่เริ่มต้น . i-Social Media สอนหลักการเขียนข้อความในการโน้มน้าวใจ การเลือกใช้รูปแบบสื่อในการนำเสนออย่างเหมาะสม ประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์...
Read Time:1 Minute, 37 Second

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

“ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้” 📌 นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!! ✨ทุนเรียนฟรี จากนิเทศนิด้า มีถึง 3 ประเภททุนการศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน ถ่ายทอดองค์ความรู้โดยนักวิชาการที่มีชื่อเสียงและมีประสบการณ์การทำงานจริง เพื่อสร้างนักสื่อสารออกสู่วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์อย่างมีคุณภาพและเป็นมืออาชีพ . 🔹ทุนการศึกษาประเภทที่ 1 ทุนเรียนฟรี 100% สนับสนุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน...
Read Time:1 Minute, 22 Second

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

👉🏻หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี” ✨เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์ 📚หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร 📘โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 🤩คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้ 🔸หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี 🔸...
Read Time:1 Minute, 33 Second

ทุนเรียนต่อป.โท i-Social Media ที่นิเทศนิด้า เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พ.ค. 64

“ทุนเรียนต่อป.โท i-Social Media ที่นิเทศนิด้า” นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ จะการตลาดบน Social Media แพลตฟอร์มไหนก็จัดการได้หมด! . i-Social Media สาขาใหม่ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสื่อสารโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Instagram และอื่น ๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต Pre – Production, Production,...
Read Time:1 Minute, 45 Second

9 ปีนิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ [email protected] Live Talk/Teach พบกับ Special Guests สุดพิเศษ

9 ปีนิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ [email protected] Live Talk/Teach พบกับ Special Guests สุดพิเศษ จากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพ และนักศึกษาเก่าของคณะฯ . . วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า เวลา 9.00 - 10.30 น. หัวข้อ...
Read Time:1 Minute, 19 Second

คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

ป.โท นิเทศ@นิด้า เปิดสาขาใหม่ “i - Health Communication and Sustainability สร้างการสื่อสารสุขภาพรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล”. “ประเด็นทางสังคมและการสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน” หนึ่งในรายวิชาหลักของสาขา i - Health Communication and Sustainability นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน วิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันด้านสุขภาพของคนในสังคม สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้านสุขภาพ ถ่ายทอดแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่เป็นกลไกสำคัญในการการขับเคลื่อนการสื่อสารสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...
Read Time:1 Minute, 0 Second

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64

“เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ” วันนี้แอดมินขอแนะนำ หลักสูตรปริญาโท วิชาเอกน้องใหม่ 😎 i-Social Media 🤩 ✨นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม Innovative Social Media Communication 👉สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น...
Load More Posts