Read Time:2 Minute, 21 Second

BEST Express ไม่หยุดช่วยเหลือ ร่วมสู้ต้านภัยโควิด 19

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดของโควิด 19 อย่างหนักหน่วงในทุกระลอกครั้ง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทำให้การเดินทางยากลำบาก ส่งผลให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ไม่เพียงพอ หมู่บ้านผาผึ้ง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า ถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดของจังหวัดตาก รองจากอำเภอแม่สอด ในการระบาดของโควิดช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยโควิด-19  ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่าม้ง ด้วยการเดินทางไม่สะดวกจึงต้องใช้รถทหารนำผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสนาม โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ออกลาดตระเวน เพื่อควบคุมการเดินทางของประชาชน ที่จะเดินทางจากบ้านผาผึ้ง ไปยังพื้นที่ของอำเภอวังเจ้า เพื่อลดการระบาดของโควิด 19 ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ขาดแคลนสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโรคและของที่ใช้ชีวิตประจำวัน...
Read Time:1 Minute, 23 Second

กำลังใจจาก BEST Express ร่วมปันสุขสู่พี่น้องชายแดนใต้

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุทั่วไทย ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you บริษัทขนส่งพัสดุด่วนเอกชน 1 ใน 5 แถวหน้าแบรนด์ขนส่งพัสดุชั้นนำระดับประเทศ ภายใต้การดำเนินการของบริษัท เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสานต่อปันสุขผนึกกำลังแฟรนไชส์ศูนย์บริการสาขาชายแดนภาคใต้ นำโดยคุณนัสรัน แประสามะ และคุณอับดุลเราะมาน มานุ แฟรนไชส์สาขานราธิวาส และคุณอัสลัม จะปะเกีย และคุณอมาลีนา แประสามะ แฟรนไชส์สาขายะลา...
No More Posts