Read Time:3 Minute, 6 Second

ฟอลคอนประกันภัยร่วมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือสังคมไทยสนับสนุนโครงการ “ฉีดช่วยชาติ” มอบฟรีประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง และหลายธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดระลอกนี้ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้มีการยกระดับการป้องกันและปรับวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวตามนโยบายของภาครัฐมาก่อนหน้านี้แล้ว ฟอลคอนมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยบริการผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 6 เดือนผ่านบัตรเครดิต พร้อมเพิ่มช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยให้หลากหลายขึ้น โดยเปิดช่องทางการชำระเบี้ยประกันผ่าน QR Code, Mobile...
No More Posts