Read Time:1 Minute, 52 Second

SAC Gallery ชวนชมนิทรรศการ “Intentional Chance” โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ร่วมค้นหาความหมายด้วยรหัสภาษาของพู่กัน

SAC Gallery ชวนชมนิทรรศการ “Intentional Chance” โดย กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ร่วมค้นหาความหมายด้วยรหัสภาษาของพู่กัน SAC Gallery (เอส เอ ซี แกลเลอรี) ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับผลงานนิทรรศการเดี่ยวชุดใหม่ของ กิติก้อง ติลกวัฒโนทัย ในนิทรรศการ Intentional Chance การนำเสนอจิตรกรรมนามธรรมที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของสี ทีแปรง และพื้นผิว ผลงานหลายๆ ชิ้นขับเน้นภาพที่ดำเนินเรื่องราวด้วยรอยพู่กันอย่างโดดเด่น ด้วยท่าที (gesture) ที่แตกต่างและหลากหลาย และการนำเสนอด้วยเทคนิคที่แปลกใหม่ให้ดูราวกับเป็นภาพสัญลักษณ์ที่อยู่ตรงกลางระหว่างอักขระและความหมาย

No More Posts