Read Time:1 Minute, 7 Second

ฟอลคอนประกันภัย มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากขวา) และนายอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร (ที่ 1 จากขวา) เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบชุด PPE จำนวน 600 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมี...
Read Time:1 Minute, 5 Second

ฟอลคอนประกันภัย ดูแลทุกสถานการณ์ แม้ในช่วงโควิด19 แพร่ระบาด มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้ รวม 2.15 ล้านบาท

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิไล ธรรมถิวัธ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมค่ารักษาพยาบาลและเงินชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวม 2,156,000 บาท ให้กับคุณอนิวัฒน์ ดีสุด (ผู้รับผลประโยชน์) จากกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยผลประโยชน์เป็นไปตามแผนความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยได้ทำไว้กับบริษัทฯ   สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากฟอลคอนประกันภัย คุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วไปสูงสุด  4,000,000 บาท สำหรับกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะคุ้มครองสูงสุด* 8,000,000...
Read Time:3 Minute, 6 Second

ฟอลคอนประกันภัยร่วมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือสังคมไทยสนับสนุนโครงการ “ฉีดช่วยชาติ” มอบฟรีประกันแพ้วัคซีนโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขี้นอย่างต่อเนื่อง และหลายธุรกิจได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดระลอกนี้ บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้มีการยกระดับการป้องกันและปรับวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวตามนโยบายของภาครัฐมาก่อนหน้านี้แล้ว ฟอลคอนมีนโยบายช่วยเหลือลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยบริการผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% นานสูงสุด 6 เดือนผ่านบัตรเครดิต พร้อมเพิ่มช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยให้หลากหลายขึ้น โดยเปิดช่องทางการชำระเบี้ยประกันผ่าน QR Code, Mobile...
Read Time:47 Second

ฟอลคอนประกันภัย มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด้วยความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาดระลอกใหม่ และบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่    คุณโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)และคุณอำนาจ มาตรง ที่ปรึกษากฎหมายและกำกับดูแลองค์กร เป็นตัวแทน มอบชุด PPE จำนวน 300 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีผศ. นพ. กวิรัช ตันติวงษ์ รองผู้อำนวยการฯ...
Read Time:1 Minute, 14 Second

ฟอลคอนประกันภัยมอบความห่วงใยแก่สมาชิกสมาคมฟ้าสีรุ้ง มอบประกันแพ้วัคซีน COVID-19 ฟรี

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณวิไล ธรรมถิวัธ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ (ที่ 2 จากซ้าย) มอบกรมธรรม์ V-Care ประกันแพ้วัคซีน Covid-19 ให้แก่คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกของสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย โดยมีคุณกันยาวีร์ พ้องพงษ์ศรี อุปนายกสมาคมฯ (ที่ 2 จากขวา) คุณกมลเศรษฐ์...
No More Posts