Read Time:1 Minute, 8 Second

มจพ. จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุ สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามงกุฏวิทยมหาราช ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 217 ปี (18 ตุลาคม 2564) และกล่าวประกาศราชสดุดีเทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีอาจารย์ ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป กล่าวรายงานการจัดงาน ผู้บริหารและผู้แทนมหาวิทยาลัยวางพานพุ่มถวายราชสักการะร่วมพิธี...
Read Time:1 Minute, 0 Second

มจพ. ทะยานสู่อันดับ 5 ปังระดับประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5  ปังระดับประเทศ สาขา   Engineering  ในการจัดอันดับโลก  THE 2022 จากการรายงาน Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกราย สาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings...
Read Time:48 Second

มจพ. จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ รัชกาลที่ 9

ผศ. สมชาย เวชกรรม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14.30 น. ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ. กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย ประธานในพิธีกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณฯ...
Read Time:1 Minute, 17 Second

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดเสวนาด้านพลศึกษา ฟรี!!!

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงานเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดกิจกรรม (นันทนาการ) ของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในยุค online normal" ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น. ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 60 ท่าน...
Read Time:1 Minute, 25 Second

มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS  65 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้ TCAS รอบ 1 Portfolio โควตาเรียนดี โควตา Portfolio  ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2564  ครั้งที่...
Read Time:42 Second

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio รายละเอียดดังนี้ 1) หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)...
Read Time:27 Second

มจพ. ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ประกาศเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีกำหนดการใหม่แจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ยังสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ มจพ. ได้ทุกช่องจากเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มจพ....
Read Time:2 Minute, 16 Second

นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT คว้ารางวัลเกียรติคุณ ปี’64 จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน

ทีม VREM (Virtual Reality Event Manager)   คว้ารางวัลเกียรติคุณประจำปี 2564 ได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจำนวน 12,000 บาท จากการประกวดสร้างนวัตกรรมแอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชน สำหรับกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 สมาชิกทีมมี 3 คน คือ...
Read Time:3 Minute, 53 Second

สัมภาษณ์ อาจารย์ มจพ. คว้าทุนวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ จาก บพข. ปี’64

ผลงานวิจัย เรื่อง “การการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงเหลวสังเคราะห์ จากเทคโนโลยีสีเขียวสำหรับยานยนต์ ” โดย รศ.ดร. สุวิมล วงศ์สกุลเภสัช ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับทุนวิจัย จำนวน 31.2 ล้านบาท จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร. สุวิมล...
Read Time:1 Minute, 51 Second

มจพ. TOP 10 ม.ไทย จากการจัดอันดับ THE Ranking 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ติดอันดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก Times Higher Education World University Rankings 2022 กลับมาติดอันดับอย่างสมศักดิ์ศรีอีกครั้ง สืบเนื่องจากปี 2563 มจพ. ถูกจัดอันดับที่ 13 โดยคิดคะแนนจากผลคะแนนดิบ ซึ่งปีนี้มีมหาวิทยาลัยไทยติดอันดับรวม 17 มหาวิทยาลัย Times...
Load More Posts