Read Time:57 Second

วว. จัดอบรมออนไลน์ ฟรี! “ปลูกผักกูดอย่างไร ให้ได้กิน ได้ขาย”

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โดย สถานีวิจัยลำตะคอง  จังหวัดนครราชสีมา  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ ฟรี เรื่อง “ปลูกผักกูดอย่างไร  ให้ได้กิน  ได้ขาย”  ในวันที่ 3 กันยายน 2564  เวลา 9.00 – 12.00 น.   

Read Time:6 Minute, 10 Second

วว. แนะเทคโนโลยีพร้อมใช้ เพิ่มมูลค่า “มังคุด”  แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาด/ปัญหาการส่งออกจากผลกระทบโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) แนะนำผลงานเทคโนโลยีพร้อมใช้ ช่วยเพิ่มมูลค่า “มังคุด” มุ่งแก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาดและปัญหาส่งออกมังคุดจากผลกระทบสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ระบุพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมและเชิงพาณิชย์ เพื่อความเข้มแข็ง มั่นคงของเศรษฐกิจประเทศ

Read Time:6 Minute, 2 Second

วว.  นำเสนอผลงานเด่น  58 ปี พัฒนาเศรษฐกิจประเทศ  ในการเสวนา “ศึกษาอดีต  เรียนรู้ปัจจุบัน  สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานเสวนา เรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” จัดโดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างอนาคต” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล การเสวนาเรื่อง “ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตกับวิทยาศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” โดย คณะผู้บริหาร หน่วยงานกระทรวง อว. ได้แก่ ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. และในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ ZOOM และ Facebook live กระทรวง อว.)

Read Time:4 Minute, 19 Second

วว. เสริมแกร่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ มาตรฐานสากล ครบวงจร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในส่วนของ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) เห็นความสำคัญในกรอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าดังกล่าว กอปรกับมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตลอดจนให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ด้วยมาตรฐานสากลครบวงจร ซึ่งจะช่วยเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างเป็นรูปธรรม วว. โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) พร้อมให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ และให้คำปรึกษาทางวิศวกรรมแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรงในอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่า 10 ปี

Read Time:4 Minute, 36 Second

วว. เป็นหุ้นส่วนความสำเร็จผู้ประกอบการ สร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณ ฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา “ 58 ปี”

ดร. พสุ โลหารชุน ประธานคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีอุปการคุณต่อ วว. เนื่องในการฉลองครบรอบคล้ายวันสถาปนา “ 58 ปี” โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณฯ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อองค์กรและผู้ประกอบการภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ วว. มาอย่างต่อเนื่อง

Read Time:2 Minute, 28 Second

วว. สนับสนุนการตรวจคัดกรอง โควิด-19 เชิงรุก ณ จังหวัดลำพูน ผ่านการใช้พื้นที่โครงสร้างพื้นฐาน “โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก”

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย โรงรมชัลเฟอร์ไดออกไซด์ยืตอายุลำไยเพื่อการส่งออก จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานส่วนภูมิภาคของ วว. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกให้แก่แรงงานด้วยชุดตรวจ ATK และการจัดทำสมุดประจำตัว LAMPHUN ATK PASSPORT ด้วยศักยภาพของโรงรมรมฯ แห่งนี้ที่เป็นอาคารโล่ง มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง ห่างไกลชุมชน สามารถจัดสถานที่ในการตรวจคัดกรองได้อย่างเหมาะสมกับผู้รับบริการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

Read Time:5 Minute, 12 Second

วว. จับมือ บริษัทไปรษณีย์ไทยฯ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ พุ่งเป้าตอบโจทย์ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล กรรมการบริหารทุน วว. และ กรรมการ ปณท. เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) มุ่งศึกษา วิจัย พัฒนา นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทุกรูปแบบ ผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทย ให้มีความแข็งแรง ทนทาน ได้มาตรฐาน ป้องกันความเสียหายของสินค้า ช่วยลดต้นทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับสินค้า พร้อมรองรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งเป็นการเสริมแกร่ง เพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย / ขนส่งสินค้า ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 อย่างเข้มแข็ง ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 2 ปี โอกาสนี้ ดร.พัชรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว. และ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม วว. ร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์

Read Time:5 Minute, 6 Second

วว. ติดปีกเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย จัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ครบวงจร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดตั้ง “ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ครบวงจร” สนับสนุนเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทยในการนำเข้า/ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์มาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ลดต้นทุนการผลิต ลดการขาดดุลและการกีดกันทางการค้า พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม

Read Time:2 Minute, 53 Second

วว. บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภค ส่งเสริมผู้ประกอบการด้วย วทน.

กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร  ตามแนวทางมาตรฐานยาสมุนไพรไทย มุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19   พร้อมส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม  ในการช่วยลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ

No More Posts