Read Time:3 Minute, 30 Second

สุชาติ สั่ง กสร.เค้นความจริงหนุ่มวิศวกรเสียชีวิตอุบัติเหตุเครนหล่นทับ นายจ้างไม่แจ้งมีความผิด ประกันสังคมรุดจ่ายสิทธิประโยชน์ 1.7 ล้าน

         รมว.สุชาติ สั่งสอบเหตุกรณีหนุ่มวิศวกรประสบอุบัติเหตุสายสลิงขาด เครนหล่นทับเสียชีวิต นายจ้างมีความผิดไม่แจ้งการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานตรวจความปลอดภัย ช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตประกันสังคมรุดมอบเงินทดแทน 1.7 ล้านบาท          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีโซเชียลมีเดีย เผยเหตุวิศวกรหนุ่มได้รับอุบัติเหตุ สายสลิงขาด เครนหล่นทับเสียชีวิต และมีการปิดข่าวนั้น ได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า นายอภินันท์ นิชพรกุล ลูกจ้างตำแหน่งวิศวกร ได้รับอุบัติเหตุ สายสลิงขาด และเครนหล่นทับเสียชีวิต...
Read Time:1 Minute, 33 Second

แรงงานย้ำมีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบ คร.11 ภายในมกราคม 2565

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตือนนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทำงาน (คร.11) ด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทาง E-service ภายในเดือนมกราคม 2565 ทั้งนี้ หากลูกจ้างลดลงไม่ครบ 10 คน ขอให้แจ้งแก้ไขเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท นายนิยม  สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541...
Read Time:2 Minute, 38 Second

นายกตู่ ห่วงใย มอบสุชาติ เร่งช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ อย่างใกล้ชิด กรณีปั้นจั่นล้มทับห้องเช่า

รมว.แรงงาน แจงผลการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกรณีปั้นจั่นล้มทับห้องเช่า ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย ประกันสังคมลงพื้นที่อำนวยความสะดวก         นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แสดงความห่วงใยและสอบถามถึงกรณีปั้นจั่นหอสูงได้ล้มทับห้องเช่าชั้นเดียว ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม K-Series...
Read Time:1 Minute, 53 Second

กสร. ลุยปั้นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานใหม่ด้านแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย สร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงาน สถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างมีจริยธรรม เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก         นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการคุ้มครองแรงงาน ระบบสวัสดิการแรงงาน และหลักประกันทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน จึงมอบหมายให้ กสร. ดำเนินการสร้างบรรทัดฐานการปฏิบัติต่อแรงงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ สถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาดสามารถใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงานและดำเนินการธุรกิจอย่างมีจริยธรรม...
Read Time:3 Minute, 2 Second

สุชาติ สั่งการข้ามทวีป ให้ช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ กรณีปั้นจั่นล้มทับห้องแถวบริเวณก่อสร้างคอนโด

รมว.แรงงาน สั่งการจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุปั้นจั่นล้มทับห้องแถว ณ โครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 3 ราย เร่งช่วยเหลือเยียวยา        นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในระหว่างปฏิบัติราชการที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ว่า หลังจากได้รับรายงานว่าได้เกิดอุบัติเหตุปั้นจั่นที่กำลังก่อสร้างคอนโดมิเนียมล้มทับห้องแถวบริเวณใกล้สถานที่ก่อสร้าง จึงได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเร่งส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ และอำนวยความสะดวกให้กับญาติผู้เสียชีวิต ในเรื่องสิทธิประโยชน์และเงินเยียวยาที่พึงได้รับ และดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บให้ได้รับการรักษาเป็นอย่างดี...
Read Time:2 Minute, 8 Second

เฮ้ง ตัดไฟแต่ต้นลมส่งเจ้าหน้าที่เคลียก่อนขอขึ้นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ยึดหลักสุจริตใจเจรจา ลดข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี

          “สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งจับตาข้อพิพาทแรงงานช่วงสิ้นปี ส่งเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยก่อนยื่นขอขึ้นเงินเดือน เงินโบนัส สวัสดิการ เฝ้าระวังกิจการและพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โดยยึดหลักสุจริตใจเจรจาด้วยเหตุผล           นายสุชาติ  ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ช่วงใกล้สิ้นปี 2564 นี้ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสถานประกอบกิจการหลาย ๆ แห่ง ใกล้จะสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกัน จึงมีการแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิม ซึ่งสถานประกอบกิจการจำนวนมากโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและบริการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้สูญเสียรายได้จากการดำเนินธุรกิจ เมื่อมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มีการเรียกร้องขอขึ้นเงินเดือน...
Read Time:2 Minute, 23 Second

เฮ้ง ห่วงเพลิงไหม้ช่วงหน้าหนาว ชู จป.ดูแลด้านความปลอดภัยในโรงงาน

     รมว.แรงงาน ห่วงใยนายจ้าง ลูกจ้าง ในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง เผยบทบาทหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีความสำคัญช่วยลดความเสี่ยงเหตุอัคคีภัยได้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว หลายพื้นที่อากาศเริ่มหนาวเย็น และมีลมพัดแรง สภาพอากาศแห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ โดยเฉพาะ อาคารบ้านเรือน สถานประกอบกิจการ รวมไปถึงทุ่งหญ้าหรือที่รกร้างว่างเปล่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงใยในความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน...
Read Time:2 Minute, 41 Second

ก.แรงงาน แจง ดูแลแรงงานต่างด้าวครบทุกมิติ ไม่เลือกปฏิบัติ

รองอธิบดี กสร. ชี้แจงกรณีเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนนำแรงงานต่างด้าวมาร้องเรียนที่กระทรวงแรงงาน โดยแรงงานต่างด้าว 7 คน ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวไปสอบสวน ยืนยันว่ากระทรวงแรงงานไม่เลือกปฏิบัติจัดมาตรการดูแลเยียวยานายจ้าง ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน อย่างเท่าเทียม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ น.ส.ธนพร วิจันทร์ แกนนำเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นำแรงงานต่างด้าวกัมพูชาจำนวนกว่า 30...
Read Time:2 Minute, 39 Second

ลูกจ้างบริลเลียนท์ฯ เฮ! ก.แรงงาน เปิดทางปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์สูงขึ้น

กระทรวงแรงงาน ไม่ทอดทิ้งอดีตลูกจ้าง บจก.บริลเลียนท์ เผยมติคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เห็นชอบในหลักการให้แก้ไขปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้สูงขึ้น เร่งให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมเสนอประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด          นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง กรณี สหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนลูกจ้างบริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด เดินทางมายังกระทรวงแรงงาน จำนวนประมาณ 50 คน...
Read Time:3 Minute, 25 Second

จับกัง 1 สลด ลูกจ้างเสียชีวิต เหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดที่มาบตาพุด ส่งเจ้าหน้าที่รุดให้ความช่วยเหลือเต็มที่

จับกัง 1 แสดงความเสียใจต่อญาติของลูกจ้างผู้เสียชีวิต และต่อผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิดที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ พร้อมสั่งการดำเนินคดีนายจ้างหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง อุบัติเหตุถังเก็บสารเคมีระเบิด ที่มาบตาพุด จังหวัดระยองว่า รู้สึกเสียใจต่อการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีลูกจ้างเสียชีวิตถึง 2 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 3 ราย ตนเองขอแสดงความเสียใจต่อญาติของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ...
Load More Posts