Read Time:50 Second

สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ต่อยอดธุรกิจอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ยุคโควิด 19”

ด่วนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ฟรี รับจำนวนจำกัด สำหรับการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ "ต่อยอดธุรกิจอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ยุคโควิด 19" วันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00-15.30 น. (ผ่านช่องทาง Zoom) เหมาะสำหรับผู้ที่อยากเรียนรู้ พัฒนาต่อยอดธุรกิจอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ในยุค "โควิด 19" สิ่งที่ท่านจะได้เรียนรู้จากการสัมมนา หน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ที่ดีในแต่ละชนิด หลักการต่อยอดธุรกิจอาหารด้วยบรรจุภัณฑ์ การเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้า พบกับวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ คุณเศรษพัฒน์...
No More Posts