Read Time:1 Minute, 59 Second

MR.DIY ฝ่าวิกฤตโควิด 19 มอบเตียงสนาม จำนวน 50 เตียง ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

  กรุงเทพฯ, 22 กรกฎาคม 2564 – เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบให้มียอดผู้ป่วยภายในประเทศสูงขึ้น จึงทำให้โรงพยาบาลมีจำนวนเตียงไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย ทางบริษัท มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน โดยส่งมอบเตียงสนาม จำนวน 50 เตียง ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในการรองรับ และดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ท้ายนี้ มิสเตอร์....
Read Time:2 Minute, 3 Second

MR.DIY ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด ช่วยเหลือชุมชนประชาชื่น มอบสิ่งของอรรถประโยชน์ พร้อมก้าวผ่านโควิด 19 ไปด้วยกัน

กรุงเทพฯ, 14 กรกฎาคม 2564 – ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยถึงพี่น้อง ประชาชนทุกท่าน ในการบริจาคสิ่งของอรรถประโยชน์ให้กับพี่น้องชุมชนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนชุมชน เป็นตัวแทนในการรับมอบสิ่งของเพื่อส่งต่อให้กับคนในชุมชน ทั้งนี้ มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งของเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องในชุมชนประชาชื่น รวมถึงช่วยบรรเทาวิกฤตโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ ท้ายนี้ มิสเตอร์....
No More Posts