Read Time:1 Minute, 30 Second

แรงงานออกประกาศ ขอนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ Work From Home

กสร. ขานรับข้อสั่งการรมว.แรงงานขอความร่วมมือนายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะโฆษกกรม ได้เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์...
No More Posts