Read Time:31 Second

ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดสมอง.. ก่อนเผชิญภาวะเสี่ยง

อาการอ่อนแรงหรือชาที่แขนขาหรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง เดินเซ พูดติดๆ ขัดๆ มองเห็นภาพซ้อน เป็นอาการที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถหาสาเหตุที่เกิดจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตถาวร ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์...
Read Time:31 Second

โรคหลอดเลือดสมอง.. ป้องกันได้

อาการอ่อนแรงหรือชาที่แขนขาหรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่ง เดินเซ พูดติดๆ ขัดๆ มองเห็นภาพซ้อน เป็นอาการที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถหาสาเหตุที่เกิดจากหลอดเลือดตีบ อุดตัน หรือแตกจากโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หากปล่อยทิ้งไว้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตถาวร ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์...
Read Time:26 Second

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง (Storke) เป็นสาเหตุหลักในการเกิด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต และพบได้ในผู้สูงวัย โดยเฉพาะผู้มีปัจจัยเสี่ยงจากโรคความดัน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ ศูนย์หลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง และเตรียมความพร้อมรับมือด้วยการให้คำปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง เพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-223-1351...
Read Time:1 Minute, 30 Second

โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke เป็นโรคที่เกิดจากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมอง โดยอาจเกิดจาดภาวะขาดเลือดหรือเลือดออกอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการชาหรืออ่อนแรงบริเวณใบหน้า แขน ขาซีกใดซีกหนึ่ง มีอาการเดินเซ สูญเสียการทรงตัว มีการมองเห็นที่ผิดปกติ เช่น เห็นภาพซ้อน มีการใช้ภาษาผิดปกติ การพูดไม่ชัด การพูดจาสับสน โดยปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคที่เกี่ยวกับหัวใจบางประเภท เช่น โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Atrial Fibrillation...
No More Posts