Read Time:30 Second

อ.อ.ป. จัดพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้...
Read Time:29 Second

ผช.รมว.ทส. เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.อ.ป.

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  (อ.อ.ป.) โดยมี นายสุกิจ  จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานของ อ.อ.ป. อาทิ ภารกิจหลัก , การดำเนินงานด้านการสนับสนุนในการปลูกป่าเศรษฐกิจ...
Read Time:36 Second

ร่วมลงนามโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom กับ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ณ ห้องประชุม 301...
Read Time:18 Second

สักการะ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการสายธุรกิจ 1 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) นำพวงมาลัย สักการะศาลพระชัยมงคล และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ อ.อ.ป. เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รักษาการแทนผู้อำนวยการ อ.อ.ป.” ณ อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
Read Time:43 Second

ร่วมลงนามสัญญาเช่าที่ดิน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในการลงนามสัญญา โครงการพัฒนาที่ดินองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แปลงดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ระหว่าง นายสุชาติ ทับเคลียว ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจการตลาดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายปภพ ด่านชัยวิโรจน์ และนายปณิธาน สามี ประธานกิจการร่วมค้า บริษัท รวมสินทรัพย์ไทย 2020 จำกัด และบริษัท ไทยพารากอน...
Read Time:29 Second

อ.อ.ป. ลำเลียงไม้สักฯ เตรียมส่งออกต่างประเทศ

นายประเสริฐ จารุกำเนิดกุล หัวหน้าฝ่ายจัดการผลผลิตและอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง ได้รับมอบหมายจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าดำเนินการตรวจสอบและลำเลียงไม้สักสวนป่า จำนวน 421 ท่อน ปริมาตร 106.218 ลบม. เข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสัญญาซื้อขายไม้สักท่อนสวนป่าเพื่อการส่งออกต่างประเทศ ระหว่าง อ.อ.ป. กับ บจก.ซานโฟโก อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ส่วนอุตสาหกรรมไม้วังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
Read Time:31 Second

อ.อ.ป. ร่วมสนับสนุนศูนย์กักกันฯ สู้ภัยโควิด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา โดย นายขวัญไพร แก้วกุดฉิม หัวหน้างานสวนป่าดงสายทอ เป็นผู้แทน นำน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 30 แพ็ค มอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือ และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน อสม. รวมถึงผู้ประสบภัยโรคโควิด-19 ณ ศูนย์กักตัวผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านตระมูง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564...
Read Time:1 Minute, 20 Second

อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางจำหน่าย ‘ภาพวาดศิลปินช้าง’ ผ่านระบบออนไลน์ หวังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ทำหน้าที่ด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ตลอดจนเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างมาก กอปรกับในปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรมใน ส.คช. ลดน้อยลงจากเดิมทำให้ ส.คช. งดจัดกิจกรรมการวาดภาพศิลปินช้างออกไปก่อน ยกเว้นกรณีลูกค้าต้องการภาพวาดช้าง ก็จะมีการประมูลจำหน่ายภาพวาดช้างทางช่องทางออนไลน์...
Read Time:1 Minute, 42 Second

อ.อ.ป. จัดโปรสุดพิเศษ! ลดราคา ‘ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก’ ฉลองครบรอบ 74 ปี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดโปรโมชั่นลดราคา ‘ผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก’ เนื่องในโอกาส “อ.อ.ป. ครบรอบ 74 ปี” เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักของ อ.อ.ป. โดยได้จัดโปรโมชั่นลดราคาผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ไม้สักสูงสุด 20% นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจด้านอุตสาหกรรมไม้ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สักจากป่าปลูก ตลอดจนให้ความสำคัญด้านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ไม้สักทุกชิ้นของ อ.อ.ป. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ...
Load More Posts