Read Time:1 Minute, 35 Second

กสร. เตรียมความพร้อมป้องกันข้อมูลสารสนเทศ ลดความเสี่ยงหากถูกโจมตีด้วยไวรัสผ่านไซเบอร์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เตรียมความพร้อมในการป้องกันข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ รับมือต่อการโจมตีด้วยไวรัสประเภท Ransomware เพื่อลดความเสี่ยงจากช่องโหว่ความปลอดภัยของผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจใช้โจมตีได้ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวเหตุการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลถูกโจมตีด้วย ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ กสร. ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การโจมตีดังกล่าวไว้ โดยการสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรให้มีความระมัดระวังในการเปิดไฟล์ที่แนบมาพร้อมกับ Email โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Email ที่ส่งมาจากผู้รับที่ไม่ระบุตัวตน หรือผู้ส่งที่ไม่รู้จัก และกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามลำดับชั้นความลับ และหน้าที่ของบุคลากรเป็นรายคน แบ่งเครือข่ายคอมพิวเตอร์...
No More Posts