Read Time:1 Minute, 0 Second

มจพ. ทะยานสู่อันดับ 5 ปังระดับประเทศ สาขา Engineering ในการจัดอันดับโลก THE 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 5  ปังระดับประเทศ สาขา   Engineering  ในการจัดอันดับโลก  THE 2022 จากการรายงาน Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกราย สาขาวิชา Times Higher Education World University Rankings...
No More Posts