Read Time:1 Minute, 45 Second

อ.อ.ป. ประชุมหน่วยงานในสังกัด ถ่ายทอดนโยบาย ทส. 3 แนวทาง … หวังขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด …

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับคณะผู้บริหารภายใต้สังกัด ผ่านทางระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานยึด 3 แนวทาง 1) แนวโยบายของนายกรัฐมนตรี 2) แนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ของสำนักงบประมาณ และ...
Read Time:42 Second

หารือ…

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) พร้อมด้วย นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 1 , นายชาญณรงค์ อินทนนท์ รองผู้อำนวยการ สายธุรกิจ 2 และนายประสิทธิ์ เกิดโต รองผู้อำนวยการ สายบริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำโดย นายอนุศักดิ์ ฦาแรง...
Read Time:2 Minute, 16 Second

อ.อ.ป. เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ เร่ง‘เพาะกล้าไม้สายพันธุ์ดีกว่า 20 ชนิด’ สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า ให้ ‘เกษตรกร’จากการปลูกไม้เศรษฐกิจ …

การปลูกป่าเศรษฐกิจ ถือเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้แก่ประชาชน โดยการปลูกป่าเศรษฐกิจจะเป็นการปลูกในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า หรือในพื้นที่ที่ปลูกพืชเกษตรแล้วไม่ได้ผล “ป่าเศรษฐกิจ” ถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนได้ นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ผอ.อ.อ.ป.) เปิดเผยว่า การปลูกป่าเศรษฐกิจ จะประสบความสำเร็จ มีรายได้ตามที่คาดหวัง สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญ ก็คือ “กล้าไม้” ที่จะปลูกต้องมาจากแหล่งแม่ไม้พันธุ์ดี มีการเพาะอย่างถูกวิธี มีการดูแลกล้าไม้ที่แกร่งสมบูรณ์ พร้อมที่จะปลูก ซึ่งเรื่องนี้ อ.อ.ป. มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน...
Read Time:30 Second

อ.อ.ป. ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ในฐานะประธาน ในการร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.อ.ป. พนักงาน และชาวบ้านบ้านดงเค็ง – หัวหนอง ร่วมถวายกฐินและผ้าป่าหางกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อใช้สำหรับทำนุบำรุงพุทธศาสนา ซึ่งการจัดกฐินสามัคคีในครั้งนี้มียอดปัจจัยรวมทั้งสิ้น 500,451.- บาท (ห้าแสนสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) ณ วัดชัยศิริมงคล ตำบลหนองขมาร อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์...
Read Time:45 Second

อ.อ.ป. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดบวร​นิเวศราชวรวิหาร​ จำนวน​ 10​ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ​ บริเวณหน้าอาคาร​กรมควบคุมมลพิษ​ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมี​ นายวราวุธ​...
No More Posts