Read Time:1 Minute, 37 Second

มจพ. ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 62 ปี ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สามารถสมัครได้ในสาขาประเภทต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้ 1. สาขาวิชาการ 2....
No More Posts