Read Time:2 Minute, 19 Second

ก.แรงงาน ชี้ช่อง หากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง โดยไม่มีความผิดและไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

         กระทรวงแรงงานบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์อุทกภัย หากนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิ์ยื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง จนทำให้สถานประกอบกิจการบางแห่งจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวหรือต้องเลิกกิจการ ซึ่งส่งผลกระทบให้มีการเลิกจ้างลูกจ้าง โดยนายจ้างบางรายประสบปัญหาทางเศรษฐกิจไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างได้ตามกฎหมาย เรื่องดังกล่าว พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน...
Read Time:2 Minute, 25 Second

รมว. แรงงาน ย้ำ นายจ้างลดค่าจ้าง ลดสวัสดิการ เพราะเหตุวิกฤติโควิด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง อาจมีโทษ

     รมว.แรงงาน สั่งการกสร. ทำความเข้าใจกับนายจ้าง กรณีนายจ้างลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการหักหรือลดค่าจ้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ถือเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พบว่ามีนายจ้างหลายรายที่ออกข้อกำหนดลงโทษลูกจ้างที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยการหักค่าจ้าง ลดค่าจ้าง หรือลดสวัสดิการต่าง ๆ...
Read Time:2 Minute, 12 Second

กสร. ชี้แจงนายจ้างสามารถกำหนดมาตรการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ได้ แต่ข้อกำหนดนั้นต้องไม่สร้างภาระแก่ลูกจ้างเกินสมควร

     กสร. ชี้แจงนายจ้างที่กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในบริษัท แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดมาตรการความปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของลูกจ้าง แต่ถ้าข้อกำหนดนั้นสร้างภาระแก่ลูกจ้างเกินสมควร ลูกจ้างมีสิทธิคัดค้านนายจ้างได้  นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ตามที่มีข่าวว่าบริษัทแห่งหนึ่งได้มีประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากพบว่าพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำตามประกาศของบริษัท จนเป็นเหตุให้พนักงานติดเชื้อ และทำให้พนักงานอื่นต้องหยุดงานกักตัว...
Read Time:1 Minute, 42 Second

กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างในกิจการ ที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564

     กสร. ชี้แจงสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง และลูกจ้างในกิจการที่ได้รับการผ่อนคลายล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 พร้อมเน้นย้ำให้ดำเนินกิจการตามมาตรการและเงื่อนไขตามที่ ศบค. กำหนด เพื่อป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ได้เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด...
Read Time:2 Minute, 58 Second

พีไอเอ็ม ร่วมอาสา เสริมกำลังภารกิจ “แยกขวดช่วยหมอ” ตั้งแลนมาร์คไดร์ฟทรู นนทบุรี (ถ.แจ้งวัฒนะ) จุดหย่อนขวดเพ็ท เพื่อนำไปทำชุด PPE ช่วยหมอ ในความร่วมมือกับ YOUเทิร์น และ Less Plastic Thailand

ถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมมือกับ “YOUเทิร์น Platform by GC” (FB: @YOUTURNPLATFORM) และ “ลดพลาสติก ไทยแลนด์ Less Plastic Thailand” (FB: @lessplasticthailand) ผนึกกำลัง ร่วมอาสาเดินหน้าภารกิจสู่เป้าหมาย ภายใต้โครงการ “แยกขวดช่วยหมอ” ตั้งแลนมาร์ค “PIM Drive Thru”

Read Time:1 Minute, 30 Second

แรงงานออกประกาศ ขอนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ Work From Home

กสร. ขานรับข้อสั่งการรมว.แรงงานขอความร่วมมือนายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ในฐานะโฆษกกรม ได้เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งมีแนวโน้มของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสนี้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์...
Read Time:37 Second

BEST Express ร่วมสนับสนุนโครงการแม่นมอีจันซีซั่น 3

BEST Express (เบสท์ เอ็กซ์เพรส) ผู้ให้บริการรับส่งพัสดุด่วนทั่วไทย ร่วมสนับสนุนโครงการ “แม่นมอีจัน ซีซั่น 3” เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่ลูกอ่อนที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิด19 ตกงานและขาดอาหารอิ่มปากอิ่มท้องในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารจากเฟซบุ๊คเพจอีจัน ทราบถึงความเดือดร้อนจึงได้ทำการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่โครงการเพื่อเข้าร่วมบริจาคสิ่งของบริโภคและอุปโภคที่จำเป็น อาทิ นมกล่องพร้อมดื่มยูเอชที และกระดาษทิชชู่ คละรวมกันในกล่อง BEST Express รวมจำนวน 2 พาเลท เป็นเงินมูลค่ากว่า 25,000 บาท โดยมีเจ้าหน้าที่เพจอีจันเป็นตัวแทนรับมอบของบริจาคในครั้งนี้ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพฯ
Read Time:1 Minute, 57 Second

กสร. เคาะ ประกาศด่วน ให้นายจ้างผ่อนผันการแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วยของลูกจ้าง

กสร. ประกาศขอความร่วมมือนายจ้างผ่อนผันการให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์ประกอบการลาป่วย เพื่อลดภาระของลูกจ้างและบุคลากรทางการแพทย์ หลังพบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มสูงขึ้น นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ใช้แรงงาน เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาครัฐมีมาตรการนำผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าสู่ระบบการดูแลผู้ติดเชื้อที่บ้าน (Home Isolation) การดูแลด้วยระบบชุมชน...
Read Time:2 Minute, 20 Second

ลูกจ้างโวย นายจ้างหักเงินเยียวยา ม.33 จากเงินเดือน กสร. แจงหากนายจ้างละเมิดสิทธิ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

กสร. ชี้แจงประเด็นในสื่อออนไลน์ กรณีนายจ้างหักเงินเยียวยาที่ลูกจ้างได้รับสิทธิกรณีเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จากเงินเดือน เป็นเหตุให้ลูกจ้างขาดรายได้ที่ควรได้รับ จำนวน 2,500 บาท ถือว่านายจ้างละเมิดสิทธิ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวชี้แจง ประเด็นสื่อออนไลน์มีการวิจารณ์ว่า สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าเมื่อลูกจ้างได้รับเงินเยียวยาของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับลูกจ้างผู้ประกันตนตามมาตรา 33 สำหรับ 9 กลุ่มกิจการ เฉพาะจังหวัดที่กำหนด...
Read Time:2 Minute, 41 Second

กสร.ชี้แจงนายจ้างสามารถออกคำสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจ หรือเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ ก็ต่อเมื่อลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด–19

กสร. ชี้แจงกรณีนายจ้างออกประกาศหรือคำสั่งให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการตรวจจากแพทย์ หรือเข้ารับการสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 นั้นนายจ้างไม่มีอำนาจกระทำได้ แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าลูกจ้างมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด–19 นายจ้างสามารถออกคำสั่งดังกล่าวได้เพื่อเป็นการคัดกรอง ป้องกัน เฝ้าระวัง รักษา ควบคุมมิให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีและโฆษกกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณี นายจ้างมีประกาศหรือคำสั่งให้ลูกจ้างทุกคนเข้ารับการตรวจจากแพทย์หรือเข้ารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (การฉีดวัคซีน) เพื่อป้องกันโรคในกรณีที่ลูกจ้างมีความเสี่ยงหรือต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด–19 แม้มีเจตนาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายให้อำนาจนายจ้างดำเนินการดังกล่าวได้ อีกทั้งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มอบอำนาจให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่จะสั่งให้ลูกจ้างที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด–19...
Load More Posts